Essays about: "markegenskaper"

Showing result 1 - 5 of 16 essays containing the word markegenskaper.

 1. 1. Rainwater Infiltration Model of the Chocaya Basin using Hydrus-1D

  University essay from Lunds universitet/Teknisk geologi; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Author : Alexander Bergman; Mire Persmark; [2020]
  Keywords : Rainwater Infiltration; Alluvial Plain; Chocaya Basin; Hydraulic Conductivity; Double Ring Infiltrometer DRI ; Hydrus-1D; Electrical Resistivity Tomography ERT ; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : The objective of this study was to assess the rainwater infiltration process in the unsaturated zone in an alluvial plain. Particularly, this study is focused on the Chocaya basin in central Bolivia. READ MORE

 2. 2. Rusta staden med naturen som förebild : en litteraturstudie i användning av naturbaserade lösningar i den urbana miljön

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anton Hedborn; [2019]
  Keywords : naturbaserade lösningar; ekosystemtjänster; klimatanpassning; klimatbegränsning; klimatförändringar; urbana miljöer;

  Abstract : Naturbaserade lösningar är medel för att mildra samhällens påverkan på omkringliggande landskap samt att klimatanpassa urbana miljöer för kommande klimatförändringar. De är multifunktionella och kan komma med sidvinster över flera samhälleliga utmaningar, vilket anses vara dess styrka. READ MORE

 3. 3. Lake biology as a function of catchment characteristics and water quality parameters – focus on phytoplankton

  University essay from SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Author : Jenny Näslund; [2019]
  Keywords : phytoplankton; total phosphorus; catchment; soil properties; land use; agriculture; water framework directive; ecological status;

  Abstract : According to the EU Water Framework Directive, phytoplankton should be included for assessment of the ecological status of lakes. Phytoplankton respond rapidly to environmental changes and are a particularly good indicator of nutrient loads. READ MORE

 4. 4. Recirkulering av restprodukter och gynnande av arbuskulär mykorrhiza : två möjliga faktorer i strävan mot ett hållbart fosfornyttjande?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Karl-Johan Fabo; [2018]
  Keywords : mykorrhiza; arbuskulär mykorrhiza; fosfor; fosforbrist; växtnäring; kretsloppsprodukter; restprodukter; tungmetaller; organiska föroreningar;

  Abstract : Låg förekomst av växttillgänglig fosfor är en begränsande faktor för grödors tillväxt på många odlingsmarker. Under det senaste århundrandet har odlare i allt högre utsträckning kommit att använda mineralgödsel för att kunna erhålla tillräckligt stora skördar. READ MORE

 5. 5. Beslutsunderlag för bevattning i svenskodlad sparris (Asparagus officinalis L.) : erfarenheter av marfuktighetsmätning i sparrisfält

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Josefine Lundblad; [2017]
  Keywords : sparris; bevattning; bevattningsstyrning; markfuktighet; markfuktighetsmätning; undertrycksmätare;

  Abstract : Sparrisen är känd för sitt kulinariska värde som späd välsmakande primör. Svenskodlad sparris är allt mer efterfrågad med krav på högre avkastning som ett resultat. Högre avkastning skulle vara ett sätt att möta efterfrågan, men också bli ett effektivt sätt att konkurrera ut importen. READ MORE