Essays about: "market differentiation"

Showing result 1 - 5 of 145 essays containing the words market differentiation.

 1. 1. Omsättningslager för förädlade träprodukter : en avvägning mellan lagerföring - och orderkostnad

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Karin Gyllengahm; [2020]
  Keywords : lagerhantering; lagerstyrning; partiformningsmetod; partistorlek; prognostisering; Silver Meal; batch size; forecasting; inventory control; inventory management; lot sizing;

  Abstract : Skogsindustrin verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad vilket är en ständig utmaning för branschen och produktionseffektivitet i alla led anses vara avgörande. Som naturlig följd blir produktdifferentiering en viktig process. READ MORE

 2. 2. ‘Living the Brand’ : A Qualitative Study on how Swedish Startups should Implement Employer Branding to the Core of their Business to Attract and Retain Top Talent

  University essay from Jönköping University; Jönköping University; Jönköping University

  Author : Lovisa Karlsson; Marielle Kaminsky; Frida Svedberg Isaksson; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Abstract   Background: In today’s talent-driven marketplace, money is no longer a top priority. Instead, it is a company’s reputation - its employer brand - that speaks volumes to the current and potential workforce. READ MORE

 3. 3. DMOs Strategies to Attract Tourists to Nature-Based Destinations in Norrbotten County : A qualitative study on DMOs usage of marketing strategies to endorse destinations concerned by nature-based tourism

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Moa Lundgren; [2020]
  Keywords : nature-based tourism; marketing strategies; segmentation; destination marketing organizations DMOs ; promotional plan;

  Abstract : The tourism industry is one of the most thriving industries in the world and nature-based tourism is one of the most expanding sectors in the European tourism industry. However, destinations today have global substitutes which means a destination can easily be exchanged for another destination. READ MORE

 4. 4. Analysis and improvement of material handling in a highly customized multi-variant product-based production system

  University essay from Högskolan i Jönköping/JTH, Produktionsutveckling; Högskolan i Jönköping/JTH, Produktionsutveckling

  Author : Arjun Balasubramaniam; Naga Lakshmana Naidu Navuluri; [2020]
  Keywords : “Highly-customized multi-variant production system”; “Lean logistics”; “Warehouse management system”; “Organizational culture”; “Production Management”;

  Abstract : Twenty first century manufacturing is characterized by customer specific products. Customers expect greater differentiation in the products that companies offer to them, thus changing the whole landscape of production. Greater the variety of products being offered to customers, greater is the complexity of shop floor operations. READ MORE

 5. 5. Mervärdesstrategier i svensk tomatodling

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Sebastian Stotzer; [2020]
  Keywords : mervärde; tomat; strategi; fallstudie; producentorganisation; närodlat; värdeadderad; trädgårdsföretag;

  Abstract : Som en konsekvens av högre produktionskostnader behöver svenska tomatproducenter erbjuda mervärden för att vara konkurrenskraftiga, det vill säga skapa egenskaper som värderas högt av konsument och som differentierar tomaterna från importerade tomater som till exempel närhet till konsument, produktförädling, miljömässiga värden, smak och utseende. Denna studie utgår från intervjuer med svenska tomatodlare och handlar om hur olika odlare arbetar med mervärdesstrategier i svensk tomatodling. READ MORE