Essays about: "markfukt"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the word markfukt.

 1. 1. Orkidéer och förekomst av död ved i Jämtländska kalkbarrskogar

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Linnea Edwang Stridbo; [2020]
  Keywords : biologisk mångfald; död ved; hävd; Jämtland; kalkbarrskog; markfukt; orkidéer; skogsbete;

  Abstract : Nordiska kalkbarrskogar har en karaktär och biologisk mångfald som väsentligen skiljer sig från kalkbarrskogar i övriga Europa. De kan vara mycket artrika och hysa ovanliga och rödlistade arter såsom orkidéer. READ MORE

 2. 2. Bandsådd i ekologisk odling- Hur påverkas konkurrensen mot ogräs i höstvete? : hur påverkas konkurrensen mot ogräs i höstvete?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Mårten Borell; [2019]
  Keywords : radavstånd; Väderstad; interspecifik; intern; extern; konkurrens; konkurrensförmåga; ogräs; skott; plantor; vete; höstvete; Stava;

  Abstract : Studiens mål har varit att svara på frågeställningen om hur utsädets utspridning i olika radavståndssystem påverkar grödans förmåga att konkurrera, både externt och intern. Försökets anlades utanför Mjölby 2018-09-30. Grödan var höstvete sort Stava. Maskinen som användes var en prototypkonfigurerad Väderstad Rapid A 600C. READ MORE

 3. 3. Att sänka temperaturer i stadsmiljö : en studie av trädens effekt på en bostadsgård i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnea Saarela; [2014]
  Keywords : urban heat island; solstrålning; albedo; skugga; evapotranspiration; mikroklimat; ENVI-met; LAI; LAD;

  Abstract : Under de senaste årtiondena har det pågått en förtätning och en alltmer ökad utbyggnad av världens städer. Som en följd av detta har stadens naturliga vatten- och värmebalans rubbats. På bekostnad av vegetativa ytor har artificiella byggmaterial introducerats som absorberar värme från solens strålar och höjer stadens temperaturer. READ MORE

 4. 4. Grödans kontra odlingssystemets effekt på frilevande nematoder

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Martin Pettersson; [2014]
  Keywords : frilevande nematoder; odlingssystem; Önnestad; nematodsamhälle; krukförsök; säsongsprovtagning;

  Abstract : Nematodes are perhaps the most common animals in the world. Nematode populations can reach densities up to several millions per square meter in the soil. There are many factors which affect nematode communities in arable soil with respect to diversity and population size. READ MORE

 5. 5. Mechanisms controlling valley asymmetry development at Abisko, northern Sweden and Sani Pass, southern Africa

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Carl-Johan Borg; [2012]
  Keywords : valley asymmetry; biogeomorphology;

  Abstract : Abstract The main goal of this study is to examine mechanisms controlling valley asymmetry development at two locations with distinctly differing environmental parameters and to develop a model for the two locations. As a secondary aim the knowledge gained from the main goal is thought to help understand the very uncertain glacial past of the high Drakensberg as it can be compared to the much accepted glacial history of Abisko. READ MORE