Essays about: "marknadsmix"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the word marknadsmix.

 1. 1. Att marknadsföra en plats : fallstudie av tre livsmedelsproducerande företag på landsbygden

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Oscar Friberg; Amelie Jönsson; [2018]
  Keywords : storytelling; word-of-mouth; platsmarknadsföring; marknadsmix; gårdsbutik; livsmedelsproduktion;

  Abstract : Svenskproducerade livsmedel har under senare år blivit allt mer eftertraktat. Ett behov av anpassning har därför uppkommit från produktionssidan, då producenter stått inför valet att expandera för att möta konsumenternas efterfrågan. READ MORE

 2. 2. Marknadsföring i etiska företag : en fallstudie av The Smiling Group AB

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Linnea Göransdotter; Rasmus Sjögren; [2017]
  Keywords : Fairtrade; etiska företag; marknadsföring; marknadsföringsmix; marknadsmix; 4P-modellen; P-modellen;

  Abstract : Marknadsföring är viktigt för att kommunicera hur ett företag skapar och kan leverera värde. Ett vanligt sätt för företag att marknadsföra sig är genom 4P-modellen där fokus ligger på produkt, pris, plats och påverkan. Ett annat sätt för företag att kommunicera sitt värde är genom olika märkningar. READ MORE

 3. 3. Pricing Single Malt Whisky : A Regression Analysis

  University essay from KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Author : Sanna Bjartmar Hylta; Emma Lundquist; [2016]
  Keywords : ;

  Abstract : This thesis examines the factors that affect the price of whisky. Multiple regression analysis is used to model the relationship between the identified covariates that are believed to impact the price of whisky.The optimal marketing strategy for whisky producers in the regions Islay and Campbeltown are discussed. READ MORE

 4. 4. Egna märkesvaror : ICAs olika emv

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Mikaela Nilsson; Louise Sköldberg; [2013]
  Keywords : EMV; LMV; lojalitet; varumärke; konsument; kvalitet;

  Abstract : På dagens livsmedelsmarknad blir innovation och utveckling allt mer aktuellt när kunderna ställer högre och högre krav på livsmedelsbutikerna. När kraven blir högre använder sig företagen av olika strategier, att nischa sig är ett alternativ för att uppfylla kundernas krav. READ MORE

 5. 5. Embracing Twitter : Marketing the Public Library on Social Media

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Author : Gözde Düzer; [2013]
  Keywords : Marketing; Social media; Library; Library users; Marknadsföring; Sociala medier; Bibliotek; Biblioteksanvändare;

  Abstract : The aim of this master's thesis is to study public libraries' marketing on the social media site Twitter. To achieve this goal, the Twitter accounts of four Swedish public libraries were studied for several months. The four libraries that were studied consist of Stockholm library, Lidingö library, Malmö library, and Gothenburg library. READ MORE