Essays about: "mars thesis"

Showing result 1 - 5 of 54 essays containing the words mars thesis.

 1. 1. Geotracking as an indicator of prime location

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Klara Martinsson; Lisa Olsson; [2020]
  Keywords : Footfall; Geodata; Hedonic model; Retail; Rent; Stockholm; CBD; Footfall; Geotracking; Hedonisk modell; Butiker; Hyra; Detaljhandel; Stockholm;

  Abstract : In Sweden, there is practically free rental setting in the retail market. While there is an indirect tenancy regulation that protects the tenant, it does not prevent the establishment of market rents.Rent levels are generally highest in the central business district (CBD), following a rental pattern that confirms the monocentric urban model. READ MORE

 2. 2. Techno-economic analysis of demand flexibility from heat pumps for multi-family buildings in Sweden based on two case studies

  University essay from KTH/Energiteknik

  Author : Hsin-Ting Ko; [2020]
  Keywords : Demand flexibility; Heat pump; IDA ICE; Smart grid; Thermal comfort; Thermal inertia; Bottom-up simuleringsmodell; efterfrågeflexibilitet; Demand response; energiteknologi; slutanvändarbeteende; grön byggnad; VVS-systemkontroll; värmepump; IDA ICE; smart nät; termisk komfort; termisk tröghet;

  Abstract : Sweden is undergoing energy transition to become a zero-carbon economy with electricity production aims at 100% from renewable resources by 2040. Sweden also has a national goal to have fossil-free vehicle fleet by 2030. The increasing share of intermittent renewable resources creates growth in mismatches between electricity supply and demand. READ MORE

 3. 3. Planering för ekologisk restaurering : en analys av Naturvårdverkets riktlinjer om regionala handlingsplaner för grön infrastruktur

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lisa Mayr; [2020]
  Keywords : ekologisk restaurering; grön infrastruktur; regional planering;

  Abstract : I mars 2019 förklarade FN:s generalförsamling det kommande decenniet som The UN Decade on Ecosystem Restoration med ambitionen att skala upp restaureringen av skadade ekosystem på en global nivå. Detta understryker vikten av fungerande ekosystem och tydliggör behovet av att åtgärder vidtas för att återställa skadade ekosystem världen över. READ MORE

 4. 4. Planetary Rover Wheel and Lower Leg Structural Design to Reduce Rock Entanglements

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Author : Natalie Lawton; [2020]
  Keywords : Mars; rover; wheels; planetary rover wheels; flexible wheels; rigid wheels;

  Abstract : This thesis looks at the SherpaTT planetary rover. The rover is a hybrid walking and driving rover that has been developed and built by DFKI and has already been deployed on several Mars analogue field studies. The SherpaTT rover wheels were found to become entangled in rocks during the last field deployment in Morocco. READ MORE

 5. 5. Effekt av biokol i djupströbädd på emission av ammoniak och växthusgaser samt liggbeteende hos köttrasdjur

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Anna Jansson; [2019]
  Keywords : inhysning; klimat; koldioxid; köttproduktion; lustgas; metan; nötkreatur; renhet; utsläpp;

  Abstract : Med ett allt mer fokus på klimatet är det viktigt att hitta nya sätt att minska ammoniakemiss-ion och utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Biokol är en produkt som framförallt har använts som jordförbättrare på grund av dess positiva effekter på kolinlagringen i marken och potentiella skördeökningar. READ MORE