Essays about: "maskering"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the word maskering.

 1. 1. Discovering and masking environmental features in modern sandboxes

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Author : Alexander Ljungberg; Simon Smedberg; [2022]
  Keywords : Sandbox; Masking; Anti-VM; Anti-detection; Sandlåda; Maskering; Anti-VM; Antidetektering;

  Abstract : Background. The awareness of cyber attacks in businesses is increasing with the rising number of cyber incidents for businesses. With nearly 350 000 new malware detected per day, there is a big incentive to allocate resources to company infrastructure to mitigate malware. These solutions require scalability not to become bottlenecks and expensive. READ MORE

 2. 2. Clinician Experience of Social Camouflaging in Adults with Autism Spectrum Disorder

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Hanna Israelsson; Felicia Karp; [2021]
  Keywords : Autism spectrum disorder; Social camouflaging; Clinician experience; Competence; Confidence; Autismspektrumtillstånd; Social kamouflering; Klinikers upplevelser; Kompetens; Självsäkerhet;

  Abstract : Social camouflaging is prevalent among patients with Autism spectrum disorder [ASD] and entails copying and/or masking behaviours, personality traits and adaptive functioning in order to adjust to environmental demands. The aim of this thesis was to explore clinicians’ experiences of working with adult patients with ASD who display social camouflaging. READ MORE

 3. 3. Lyssna på landskapet! : ljud som tillgång och förutsättning i en gestaltningsprocess

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Alice Hammar; Madeleine Johansson; [2019]
  Keywords : landskapsarkitektur; ljud; ljudlandskap; ljudrum; akustisk design; ljudmiljö; sinnessamverkan; platsidentitet; gestaltning; ljudlek; perception; ljudupplevelse;

  Abstract : Denna uppsats visar hur en plats kan gestaltas utifrån dess auditiva intryck och egenskaper. Platsen som undersöks är Södermalmsallén i Stockholm, och målet är att ge exempel på hur ljud kan tillämpas som en bidragande faktor för att stärka en plats rumslighet och identitet. READ MORE

 4. 4. Effekterna av landbaserad antropogen ljudförorening på fågelsamhällets artsammansättning : en litteraturstudie

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Daniel Schrire; [2017]
  Keywords : ljudförorening; fågelsamhällen; artsammansättning; ekologi;

  Abstract : Allt eftersom industrialiseringen, urbaniseringen och utbyggnaden av vägar fortskrider kommer en större andel av naturen påverkas av ljudföroreningarna som den mänskliga aktiviteten alstrar. Fåglar är en bra djurgrupp att studera när det gäller ljudföroreningens effekter eftersom de ofta använder sig av ljud i samband med viktiga biologiska funktioner såsom födosökning och förökning. READ MORE

 5. 5. Deep Convolutional Neural Network for Effective Image Analysis : DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A DEEP PIXEL-WISE SEGMENTATION ARCHITECTURE

  University essay from KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Author : Marco Ros Marti; [2017]
  Keywords : CNN; Co-CNN; segmentation; localization; RoI; masking; RoI masking; multi-task network; pixel resolution; overfitting; CNN; Co-CNN; segmentering; lokalisering; RoI; maskering; RoI- maskering; flera uppgiftsnätverk; pixelupplösning; övermontering; CNN; segmentació; localització; RoI; emmascarar; filtratge de RoIs; xarxa multi-tasca; resolució de píxel; overfitting;

  Abstract : This master thesis presents the process of designing and implementing a CNN-based architecture for image recognition included in a larger project in the field of fashion recommendation with deep learning. Concretely, the presented network aims to perform localization and segmentation tasks. READ MORE