Essays about: "masking sounds"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the words masking sounds.

 1. 1. Invisible Aesthetics of Noise

  University essay from Konstfack/Industridesign

  Author : Lola Mijouin; [2019]
  Keywords : sound; design; sound art; noise; noise pollution; urban environment; soundscape; acoustic; Slussen; perception; interactive; public installation; sound design; industrial design;

  Abstract : Sound in our human world is broken down into two general types : desirable and undesirable. Unwanted sounds in our lives, that we also call “noises”, induce diverse kinds of physical and psychological reactions, many of them unhealthy. READ MORE

 2. 2. Lyssna på landskapet! : ljud som tillgång och förutsättning i en gestaltningsprocess

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Alice Hammar; Madeleine Johansson; [2019]
  Keywords : landskapsarkitektur; ljud; ljudlandskap; ljudrum; akustisk design; ljudmiljö; sinnessamverkan; platsidentitet; gestaltning; ljudlek; perception; ljudupplevelse;

  Abstract : Denna uppsats visar hur en plats kan gestaltas utifrån dess auditiva intryck och egenskaper. Platsen som undersöks är Södermalmsallén i Stockholm, och målet är att ge exempel på hur ljud kan tillämpas som en bidragande faktor för att stärka en plats rumslighet och identitet. READ MORE

 3. 3. A ringing phone : The distracting effect of ringtones

  University essay from Högskolan i Gävle/Miljöpsykologi

  Author : Robin Liljenberg; [2017]
  Keywords : Ringtones; Attentional capture; Looming effect; Irrelevant sound; Masking noise; Serial recall;

  Abstract : Ringing phones are common in work space environments in the 21th century and while capturing the attention of the call-taker they also tend to disrupt people in the surrounding environment. This study aims to investigate the attentional capturing effect of ringtones by comparing sudden and increasing onsets with quiet and noise masking conditions while participants undertook a test of short-term memory for serial order (serial recall). READ MORE

 4. 4. Attentional capture by a looming ringtone

  University essay from Högskolan i Gävle/Miljöpsykologi

  Author : Robin Liljenberg; [2017]
  Keywords : Ringtones; Attentional capture; Looming effect; Irrational sound; Masking noise; Serial recall; Error management;

  Abstract : Ringtones are a common distracting sound in modern workspaces. In an earlierexperiment, ringtones increasing in volume (looming) produced greater attentional capture effectin the context of serial short-term memory, than ringtones with sudden onsets that decreased involume (receding). READ MORE

 5. 5. Sfärer av ljud i landskapet : innebörden av ljud och hur det kan implementeras på platser i staden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anja Hesselgren; [2013]
  Keywords : Landskapsarkitektur; Ljud; Ljudlandskap; Ljudmiljö; Ljudinstallation; Ljudkonst; Perception; Rosengårdsstråket; Mötesplats; Gestaltning;

  Abstract : Ljud är inget vi ser, men det omger oss ständigt. Det är inget vi kan blunda för, men vi kan flytta vår uppmärksamhet till det som är vackert. Det här arbetet innehåller två delar som behandlar ljud inom landskapsarkitektur. READ MORE