Essays about: "maskinlag"

Showing result 1 - 5 of 13 essays containing the word maskinlag.

 1. 1. Brister inom planeringsarbetet enligt skogsmaskinförarna

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Agnes Fredholm; [2022]
  Keywords : traktdirektiv; översiktskarta; avlägg;

  Abstract : Till följd av den oro som fanns under 1800-talet, om att skogen skulle ta slut, började Sverige med skogsskötsel. I skogsskötseln ingår bl.a. ett skötselsystem som heter trakthyggesbruk. READ MORE

 2. 2. Basvägar och basstråk, maskinförares åsikter om planerade förslag

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Per-Jacob Andersson; [2019]
  Keywords : traktplanering; rätt metod; förplanering;

  Abstract : Basvägar och basstråk är centrala delar i drivningen av en avverkningstrakt. Ett väl planerat basstråk utgör en viktig förutsättning för att minska körskador och i de avverkningar där det är aktuellt, ge bra möjligheter att ta ut GROT. READ MORE

 3. 3. En kartläggning av toppkapets diameter i massaved och påverkande faktorer

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Patrik Hollsten; Emil Johansson; [2018]
  Keywords : aptering; volymförluster; skördare; förarbeteende; råvaruutnyttjande;

  Abstract : I skogsnäringen finns ett stort intresse av att utnyttja råvarans fulla potential. Genom att utveckla och effektivisera utvinningen av skogsråvaran kan utsläpp och energianvändning minskas. READ MORE

 4. 4. Arbetsmiljö för maskinförare 2010/2011

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Nils Mörk; [2018]
  Keywords : maskinlag; arbetsmiljö; planering;

  Abstract : The purpose of this degree project is to find out why the forest machine operators not are so pleased whit their working environment as the officials are. This study start from an already existing study, initiated by Holmen Skog, with the title “Inblick 2009”. The main subject is working environment and health of the machine operators. READ MORE

 5. 5. Implementering av markfuktighetskartor : maskinförares upplevelser av information, utbildning och användande av markfuktighetskartan

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Louise Åkerstedt; [2017]
  Keywords : drivningsplanering; planeringshjälpmedel; markskador; förändring; motstånd;

  Abstract : Ett nytt verktyg som tagits fram för att förenkla drivning och drivningsplanering är markfuktighetskartor. Med hjälp av dessa kan blöta eller fuktiga partier i terrängen identifieras och därmed förenkla placering av exempelvis basvägar eller naturhänsyn. READ MORE