Essays about: "massage"

Showing result 1 - 5 of 35 essays containing the word massage.

 1. 1. Examining Journalistic Discourses of Asian Americans in the News : A Qualitative Critical Discourse Analysis of News Coverage of the Atlanta Massage Parlor Shootings

  University essay from Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Author : Hiroki Ichinose; [2021]
  Keywords : Atlanta massage parlor shootings; Discrimination; Anti-Asian Sentiment; Polarization; Xenophobia;

  Abstract : This thesis examines the effects of discourses by journalists from six major media outlets in the United States covering the Atlanta massage parlor shootings. Through conducting critical discourse analysis, this research investigates the journalist's use of language, content selection, and positioning to understand journalistic reporting's role in influencing and promoting xenophobia towards Asian Americans and furthering the polarization of political ideologies. READ MORE

 2. 2. Rehabilitering inom djuromvårdnad : vad gör djursjukskötaren?

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Lowa Åström; Linnea Lagergren; [2021]
  Keywords : arbetsuppgifter; djursjukskötare; kunskap; lagstiftning; rehabilitering;

  Abstract : Rehabilitering är ett relativt nytt område inom djursjukvården som har expanderat de senaste åren. På djurkliniker och djursjukhus arbetas det dagligen med rehabilitering där många professioner är inblandade, bland annat djursjukskötare. READ MORE

 3. 3. Kartläggning av användandet av komplementära och alternativa veterinärmedicinska behandlingsmetoder för hästar i Sverige : en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Karin Gilberg; [2021]
  Keywords : KAVM; KAM; komplementär; alternativ; behandlingsmetod; veterinärmedicin; integrativ; rehabilitering; terapeut;

  Abstract : Behandlingsmetoder som ligger utanför den etablerade veterinära skolmedicinen kallas ofta för komplementär och alternativ veterinärmedicin (KAVM). Metoderna är många och en del befinner sig långt från skolmedicinen medan andra är på gränsen till att vara skolmedicinska. READ MORE

 4. 4. Language of the Book : Volume I–III Investigations of the conceptual and bodily experience of reading and making books

  University essay from Konstfack/Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV)

  Author : Kajsa Bornedal; [2021]
  Keywords : Book; storytelling; format; paper engineering; pop-up; Artist Book; analogue; paper; medium; communication; The medium is the massage; The medium is the message; reading experience; prototypes; book arts; narration; linear time; single voice; perspectives; McLuhan; Bok; bokhantverk; pop-up; narrativ; läsupplevelse; McLuhan; kommunikation;

  Abstract : The project Language of the Book Volume I-III explores the conceptual and the bodily experience of reading and making books. The essay presents the development of Volume I: Narracube consisting of three storytelling prototypes. READ MORE

 5. 5. Kartläggning av användandet av komplementära och alternativa veterinärmedicinska behandlingsmetoder för hundar i Sverige : en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Lisa Sohlberg; [2021]
  Keywords : KAVM; KAM; komplementär; alternativ; behandlingsmetod; veterinärmedicin; integrativ; rehabilitering; terapeut;

  Abstract : Det är idag okänt hur vanlig komplementär och alternativ veterinärmedicin (KAVM) är och vilka attityder som finns angående detta i Sverige, då det endast finns utländska studier att tillgå. Syftet med detta examensarbete var därför att kartlägga användandet av KAVM på hundar i Sverige för att ta reda på hur vanligt det är, vilka metoder som används mest, vilka attityder som finns samt vilka ekonomiska aspekter som är relaterade till användandet. READ MORE