Essays about: "master thesis on motivation"

Showing result 1 - 5 of 78 essays containing the words master thesis on motivation.

 1. 1. Improvement Strategies in Construction Sites : Development of Rapid Site Assessment for House-building Industry

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Author : Pontus Urban; [2019]
  Keywords : Rapid Site Assessment; RSA; Lean; Lean Construction; House-building industry;

  Abstract : The construction industry has deteriorated during the past 40 years. Up to 35 % of the production cost is from wastes. The manufacturing industry has had an opposite development, in many cases owing to the contributions of Lean Production and various assessment tools. READ MORE

 2. 2. Insights in the Individual Eco-Intrapreneur

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Antonia Becker; Ruben Heidenreich; [2019]
  Keywords : Intrapreneurship; Eco-Intrapreneurship; Individual Drivers; Intrapreneurial Behaviour; Intrapreneurial Characteristics; Intrapreneurial Attitudes; Environmental Innovation; Ecopreneurship; Sustainability Oriented Innovation; Entrepreneurship; Business and Economics;

  Abstract : Title: Insights in the Individual Eco-Intrapreneur: A Single Case Study Exploring the Individual Drivers of Employees Facilitating Eco-Intrapreneurship Date of the Seminar: 28 May 2019 Course: ENTN39 Master Corporate Entrepreneurship and Innovation, Internship and Degree Project (Master Thesis 15 ECTS) Authors: Antonia Becker and Ruben Heidenreich Supervisor: Shibayama, Sotaro Examiner: Winborg, Joakim Keywords: Intrapreneurship, Eco-Intrapreneurship, Individual Drivers, Intrapreneurial Behaviour, Intrapreneurial Characteristics, Intrapreneurial Attitudes, Environmental Innovation, Ecopreneurship, Sustainability Oriented Innovation, Entrepreneurship Research Question: What are the individual drivers of employees facilitating eco-intrapreneurship and how do these individual drivers of employees facilitate eco-intrapreneurship? Methodology: Investigating the individual drivers and their facilitating role on eco-intrapreneurship, this single case study applied a qualitative research method. Strengthening this study, a control group (intrapreneurs) within the same organizational context was incorporated to first identify eco-intrapreneurial drivers before analysing their dynamic relations. READ MORE

 3. 3. The Production Mirror : How an interactive interface can boost motivation for industrial workers

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Cecilia Adlén; [2019]
  Keywords : Human centered design; industries of the future; human motivators; work motivation; technical design; emotional design; nudging; new technology.;

  Abstract : This master thesis concerns industrial workers’motivation and if it can be influenced by informationdissemination through an interactive interface. Focus hasbeen to research human motivators in theory to seehow these can be applied in an industrial environmentwith the hope of giving the workers a deeperknowledge of the company’s product and / or processand thus increasing her motivation. READ MORE

 4. 4. Motivational Factors That Drive Russian Women Towards Entrepreneurship

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Author : Iana Sibiriakova; Nikita Lutokhin; [2019]
  Keywords : Female entrepreneurship; Women entrepreneurship; Motivation; Gender; Self-employment; Drivers; Female entrepreneurship in Russia; Women entrepreneurship in Russia;

  Abstract : Purpose – The purpose of this master thesis is to offer a number of illustrations of Russian female entrepreneurs in order to identify potential motivational factors that make Russian women launch their own business start-ups. Design/methodology/approach – The qualitative research method is applied within the master thesis based on information received from secondary (case studies) and primary (semi-structured interviews) data collection methods. READ MORE

 5. 5. Motionslöpning i en tät och funktionsblandad stad : exemplifierat av Nyhamnen i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johanna Andersson; [2019]
  Keywords : stadsutveckling; förtätning; funktionsblandning; fysisk aktivitet; byggd miljö; motionslöpning;

  Abstract : Detta examensarbete skrivs inom ramarna för Landskapsarkitekt- programmet vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp med syfte att bidra med ökad kunskap kring löparens behov och rumsliga preferenser i det urbana landskapet, samt att undersöka vilka strukturer som verkar stödjande för motionslöpning och hur dessa kan skapas i en tät och funktionsblandad stadsstruktur. Genom en inledande litteraturöversikt undersöks teoretiskt hur motionslöpning kan främjas i en tät och funktionsblandad stad. READ MORE