Essays about: "mat"

Showing result 1 - 5 of 444 essays containing the word mat.

 1. 1. Blue biotechnology : its role in the future of food

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Andrea Lundh; [2020]
  Keywords : Aquaculture; blue biotechnology; aquatic resources; SDG; sustainable development goals; blue growth; zero hunger; food security; agenda 2030;

  Abstract : To provide healthy food and livelihoods to a growing population on Earth, while environmental issues becoming more adverse, as well as climate change becoming more critical, is one of today’s greatest challenges. By 2015 the United Nations come up with 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) to tackle global challenges as poverty, global hunger, climate resilience, population growth control, achieving food security, and promotion of sustainable agriculture. READ MORE

 2. 2. Development and Testing of a Hydro-Chemical River MixingModel to Investigate Sources of Carbon and Mercury in the Mackenzie River Basin, Canada

  University essay from Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Author : Torbjörn-Johannes Erikson; [2020]
  Keywords : mercury; Hg; POC; DOC; Mackenzie River; kvicksilver; Hg; DOC; POC; Mackenziefloden;

  Abstract : Mercury, Hg, is found in Arctic biota in alarming quantity, posing a potential health risk for the local population. It is believed that the large Arctic rivers contribute to this. The Mackenzie River annually transports approximately 325 km3 water to the Arctic Ocean, which is ca 10% of the freshwater received. READ MORE

 3. 3. Hur översätts den nationella livsmedelsstrategin till lokal verkstad? : en fallstudie utifrån Grästorps kommuns förutsättningar

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofie Skalstad; [2020]
  Keywords : livsmedelsstrategi; översättning; aktör; nätverk; resurser; Grästorp;

  Abstract : Denna fallstudie syftar till att undersöka hur en lokal implementering av den nationella livsmedelsstrategin kan se ut, med det planerade ar-betet i Grästorps kommun och de lokala förutsättningarna där som ex-empel. Kommunen har uttryckt ett stort intresse för att arbeta med frågan och många praktiska förutsättningar talar för en lokal satsning på livsmedelsstrategiskt arbete. READ MORE

 4. 4. Fångade i ett plastnät : en studie om matsvinn från apelsiner

  University essay from SLU/Dept. of Energy and Technology

  Author : Caroline Malthed; [2020]
  Keywords : livsmedelsbutiker; butikssvinn; citrusfrukter; blodapelsiner; livsmedelsförpackning;

  Abstract : Världens befolkning beräknas år 2050 uppgå till 9,7 miljarder människor vilket kommer att ställa höga krav på ett säkert livsmedelssystem som kan leverera mat på ett hållbart sätt. Samtidigt slängs idag cirka 1,3 miljarder ton livsmedel i världen vilket utgör en tredjedel av all mat som produceras. READ MORE

 5. 5. What role does aquaculture play in the global rise of antibiotic-resistant bacteria?

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för ekologi, miljö och botanik

  Author : Benjamin Norgren; [2020]
  Keywords : Aquaculture; Antibiotics; Antibiotic use; Seafood; Seafood safety; Antibiotic resistance;

  Abstract : In a world where the human population is increasing, new innovations to produce enough food are required. Aquaculture’s part of the global animal protein production has increased in recent years and could be a possible solution. READ MORE