Essays about: "mating"

Showing result 1 - 5 of 95 essays containing the word mating.

 1. 1. Life history and reproductive fitness variation associated with the Y chromosome in Callosobruchus maculatus

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildningUppsala universitet/Institutionen för ekologi och genetik

  Author : Maria Revenikioti; [2021]
  Keywords : Y chromosome; life-history traits; seed beetle Callosobruchus maculatus; reproductive fitness;

  Abstract : In the seed beetle Callosobruchus maculatus, the female is the larger sex and the male is the smaller sex. However, males that are almost as large as females can also occur, which is due to a specific Y chromosome haplotype. READ MORE

 2. 2. Context dependent variation in aggression and mating behaviour in the pygmy halfbeak (Dermogenys collettei) : a study of wild population

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Author : Piotr Michalak; [2021]
  Keywords : aggression; animal behaviour; ecology; environment; group size; halfbeak; mating; OSR;

  Abstract : To understand animal behaviour, it is important to consider the environment in which it occurs. The environment, consisting of both abiotic factors and social context, is usually highly variable and leads to variation in individual’s and group’s behaviour. READ MORE

 3. 3. Endosperm-based postzygotic hybridization barriers in Arabidopsis and Capsella

  University essay from SLU/Dept. Of Plant Biology

  Author : Mohammad Foteh Ali; [2021]
  Keywords : Endosperm development; Parental conflict; Genetic diversity; Auxin;

  Abstract : In Arabidopsis, endosperm development is very important for viable seed development. Especially, endosperm cellularization is a crucial event for embryo survival and if it fails, can lead to embryo arrest, as observed in seeds derived from interploidy and interspecies hybridization. READ MORE

 4. 4. Reproduktionsdata hos schäfrar vid Försvarsmaktens hundavelsstation : dräktighet, kullstorlek och valpdödlighet

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Emma May Genfeldt; [2021]
  Keywords : dräktighet; dystoki; kullstorlek; valpdödlighet; schäfer;

  Abstract : Dräktighetstiden hos hund anses generellt vara mellan 62-64 dagar från ovulation. Dessa siffror är ganska konstanta till skillnad från om dräktighetstiden räknas från parning då tikens fertiliseringsperiod och spermiernas långa överlevnad i tiken gör att den skenbara dräktighets-tiden kan variera förhållandevis kraftigt. READ MORE

 5. 5. Testosterons betydelse för hanhundens fertilitet : kan analys av dess serumkoncentration bidra till fertilitetsdiagnostik?

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Stina Wallander; [2021]
  Keywords : testosteron; SHBG; FAI; CPSE; spermier; fertilitet;

  Abstract : Vid avel av hundar är det viktigt med en god fruktsamhet för att få en bred avelsbas. För utvärdering av fertilitet hos handhudar används ofta analys av ejakulat. I denna studie analyseras även serumkoncentration av testosteron för att se om det är en koppling mellan den och spermakvaliteten eller en hanhunds fertilitet. READ MORE