Essays about: "meat"

Showing result 1 - 5 of 621 essays containing the word meat.

 1. 1. In Defense of Consuming Animal Products : How Human Suffering Can Justify the Consumption of Animal Products in Developed Countries

  University essay from Uppsala universitet/Filosofiska institutionen

  Author : Dennis Magyari Djerdj; [2024]
  Keywords : Animal Ethics; Applied Ethics; Ethics; Veganism; Eating Meat; Animal Products; Consuming; Against Veganism; Defending Meat Consumption; Animal Welfare;

  Abstract : Within the area of animal ethics, there has been ongoing discussion around whether people in developed countries are justified in consuming animal based products or not, some argue that we are, and some argue that we aren't. In this paper I present a kind of middle-way position in response to the ongoing discussion, in which I argue that a decent chunk of a population in developed countries are justified in consuming certain animal products, but only so far as the exclusion of these animal based products would cause harm to the boycotter. READ MORE

 2. 2. Kartläggning av krisberedskapen på nötkreatursgårdar i Uppland : en intervjustudie av lantbrukares uppfattningar om sårbarheter och styrkor i beredskapen på mjölk- och köttgårdar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Christine Dahl; [2024]
  Keywords : nötkreatur; ko; mjölkko; kris; krisberedskap; beredskap; beredskapsplan; lantbrukare; resiliens;

  Abstract : Primärproduktionen, där animalieproduktion är en del, behöver kunna fortgå trots störningar så som mer extrema väderförhållanden med långdragen torka eller kraftiga skyfall, större sjukdomsutbrott eller i värsta fall väpnad konflikt. Idisslare har en viktig roll i vår livsmedelsförsörjning men i dagsläget vet vi väldigt lite om hur den enskilda gården skulle påverkas vid olika samhällsstörningar. READ MORE

 3. 3. The impact of social norms on attitude towards alternative protein consumption: a comparison between the Swedish and Dutch population

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Luc Roefs; [2023-11-06]
  Keywords : Sustainable consumption in a food context;

  Abstract : In this study wo examined how people in the Netherlands and Sweden feel and think about meat alternatives and if social norms influence their choices. We learned that if people believe their friends or family like meat alternatives, they are more likely to try them too. READ MORE

 4. 4. The role of meat and plant-based food consumption on greenhouse gas emissions: : testing the environmental Kuznets curve hypothesis.

  University essay from Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Author : Oliver Röman; [2023]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Hundägares motivation till utfodring med färskfoder och deras inställning till sterilisering av foder: en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Moa Lindell; [2023]
  Keywords : färskfoder; RMBD; BARF; högtrycksbehandling; HPP; livsmedelsbestrålning;

  Abstract : Att utfodra sin hund med färskfoder, även känt som Raw meat based diets (RMBD), har ökat i popularitet de senaste åren. Förespråkare av dieten menar att den är överlägsen traditionella våt- och torrfoder gällande näringsinnehåll och positiva effekter på hundens hälsa. READ MORE