Essays about: "meat"

Showing result 1 - 5 of 586 essays containing the word meat.

 1. 1. Hundägares motivation till utfodring med färskfoder och deras inställning till sterilisering av foder: en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Moa Lindell; [2023]
  Keywords : färskfoder; RMBD; BARF; högtrycksbehandling; HPP; livsmedelsbestrålning;

  Abstract : Att utfodra sin hund med färskfoder, även känt som Raw meat based diets (RMBD), har ökat i popularitet de senaste åren. Förespråkare av dieten menar att den är överlägsen traditionella våt- och torrfoder gällande näringsinnehåll och positiva effekter på hundens hälsa. READ MORE

 2. 2. The seropositivity of Toxoplasma gondii in free-roaming domesticated cats in Masai Mara, Kenya : a zoonosis perspective

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Ronja Byström; [2023]
  Keywords : toxoplasma; toxoplasmosis; domestic cat; Kenya; Masai Mara; zoonosis; public health; seropositivity; seroprevalence;

  Abstract : Toxoplasma gondii is an intracellular parasite with felids as the definitive host. It can infect almost every animal, including humans, as its intermediate host. It is an important zoonosis, especially for immune-deprived people, such as patients with human immunodeficiency virus (HIV), and pregnant women. READ MORE

 3. 3. Exploring the Potential Plant Proteins as Structuring Agents: Designing Plant Based Alternatives to Dairy Products

  University essay from KTH/Industriell bioteknologi

  Author : Sophie Elväng; [2023]
  Keywords : Pulses protein; protein concentrate; gels; solubility; emulsions; Baljväxter; proteinkoncentrat; gel; löslighet; emulsion;

  Abstract : Dagens livsmedelsindustri genomgår just nu ett skifte mot mer hållbara lösningar. Ett område som kräver större fokus är utveckling av växtbaserade substitut för kött- och mjölkprodukter. Den största utmaningen här är att utveckla produkter med näringsinnehåll, textur och smak som efterliknar de animaliska produkterna. READ MORE

 4. 4. Mellan lantbrukare och entrecôte : en jämförelsestudie om aktörer i livsmedelskedjan för köttprodukter i Uppsala län

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Jessica Hägg; Anette Eriksson; [2023]
  Keywords : Kooperativ; agrar marknad; beslut; Swedish Meats; beslutsteori; transaktionskostnadsteori; köttindustrin; aktiebolag;

  Abstract : Livsmedelsproduktion i Sverige har aldrig varit så aktuell som nu. Samtida kriser ökar medvetenheten om sårbarheten i den svenska livsmedelskedjan. Sedan 2017 har Sverige en livsmedelsstrategi för att öka den svenska livsmedelsproduktion. READ MORE

 5. 5. Ökade produktionskostnader och krisberedskap : en intervjustudie från ekologiska nötköttsproducenters perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Lundberg; [2023]
  Keywords : lantbruk; nötköttsproduktion; livsmedelssystem; livsmedelssäkerhet; försäljningskanaler; krisberedskap;

  Abstract : Kriget i Ukraina har bidragit till stora utmaningar för dagens producenter i form av ökade produktionskostnader. Kostnader för insatsvaror, el och drivmedel har skjutit i höjden vilket har bidragit till att lantbrukare tvingats skära ner sin produktion eller i vissa fall lägga ner den helt (LRF 2022b). READ MORE