Essays about: "medborgarskap"

Showing result 1 - 5 of 15 essays containing the word medborgarskap.

 1. 1. Ljus i varje hus : en fallstudie om civilsamhällets engagemang och samverkan med kommunen på Oskarshamns landsbygder

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Malin Andersson; [2022]
  Keywords : Lokalt engagemang; samverkan; civilsamhälle; lokala nätverk; landsbygdsutveckling; levande landsbygder; Oskarshamn;

  Abstract : Landsbygderna i Sverige likaväl som i många andra västerländska länder har mött många stora förändringar under de senaste decennierna, bland annat vad gäller en minskande och åldrande befolkning samt en förändrad ekonomi där tjänstesektorn fått en större betydelse. Förändringarna har resulterat i att tillgången till offentlig och kommersiell service minskat på många landsbygder, vilket försvårar möjligheten att leva utanför städer och tätorter. READ MORE

 2. 2. Civic Integration in Sweden through Problem Representations : Nationalism or Inclusiveness

  University essay from Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Anni-Ruffina Ström; [2021]
  Keywords : WPR; civic integration; Riksdag parties; språkkrav; medborgarskap; Riksdags partier; WPR;

  Abstract : Since the 2018 elections Swedish political parties have been eager to enforce civic and language tests as prerequisite for citizenship. This turn in citizenship ideology is studied through problem representations which intend to solve the social segregation, alienation and the supposed poor language skills of immigrants residing in Sweden. READ MORE

 3. 3. Stuck in Limbo : A qualitative analysis regarding the effects of living in deprived neighborhoods on the citizenship of the second-generation immigrants in Bäckby.

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Author : Faris Henry Gergis; [2020]
  Keywords : Deprived neighborhoods; second-generation immigrants; substantive citizenship; Peregrinus citizenship; integration; political participation; Utsatta områden; andra generationens invandrare; substantiv medborgaskap; Peregrinus medborgarskap; integration; politiskt deltagande;

  Abstract : This thesis is a qualitative study based on semi-structured interviews that were conducted with six highly educated young second-generation immigrants from the deprived neighborhood of Bäckby in Västerås. By aiming to understand how the participants portray their substantive citizenship and its impact upon political participation as an essential pillar of Swedish democracy, the author focused upon how the participants described their perceived discrimination, sense of belonging, transnationalism, and political participation. READ MORE

 4. 4. När vattnet tryter : en studie om landsbygdens medborgares rättigheter och skyldigheter i förhållande till vattenförsörjning

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Olivia Margareta Stopek; [2020]
  Keywords : vattenbrist; vattenhantering; rättigheter; skyldigheter; medborgarskap;

  Abstract : Denna uppsats studerar tätorten Järlåsa, belägen två mil väster om Uppsala. En ort med en bristfällig vattenförsörjning. READ MORE

 5. 5. It's not me, it's EU - Critically assessing the relationship between human rights and sovereignty in the CEAS, with a particular focus on the Dublin Regulation

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Jenny Nguyen; [2018]
  Keywords : migration law; asylum law; CEAS; Dublin Regulation; EU law; human rights; Law and Political Science;

  Abstract : Det nuvarande globala systemet är organiserat i territoriella, suveräna stater – ett system som vilar på många antaganden. En viktig aspekt är att påståendet att en del av att vara suverän för med sig förmågan att kontrollera ens gränser och förekomsten av icke-medborgare på ens territorium. READ MORE