Essays about: "medeltiden"

Showing result 1 - 5 of 21 essays containing the word medeltiden.

 1. 1. Stadskärnors utveckling i relation till detaljhandeln : en studie om hur konsumtionsförändringar inom detaljhandeln påverkar stadskärnors utveckling och attraktivitet som handels- och mötesplats

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ulrika Ebelin; [2020]
  Keywords : stadskärna; detaljhandel; centrumutveckling; stadsutveckling; konsumtionsförändringar; mötesplats; handelsplats;

  Abstract : Denna studie har undersökt hur stadskärnans utveckling påverkas av förändrade konsumtionsvanor inom detaljhandeln, så som nyttjande av ehandel och köpcentra. De centrala delarna av svenska städer har sedan medeltiden varit präglade av detaljhandeln, vilken har utvecklats från torgens marknader till butiker, varuhus och köpcentra samt vidare till det senaste; e-handeln (Bergman, 2003; Kärrholm och Nylund, 2011; Bruvik, 2019). READ MORE

 2. 2. From Bloomery Furnace to Blast Furnace : Archeometallurgical Analysis of Medieval Iron Objects From Sigtuna and Lapphyttan, Sverige

  University essay from KTH/Materialvetenskap; KTH/Materialvetenskap

  Author : Andreas Helén; Andreas Pettersson; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : During the Early Middle Ages, the iron production in Sweden depended on the bloomery furnace, which up to that point was well established as the only way to produce iron. Around the Late Middle Ages, the blast furnace was introduced in Sweden. READ MORE

 3. 3. The Saxon country houses in Transylvania - A survey on the rural heritage, its present challenges and future possibilities

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Christina Gherman; [2019]
  Keywords : Saxon; Trabsylvania; rural architecture; heritage; Romania; vernacular; reuse; rehabilitation; Arts and Architecture;

  Abstract : De Saxiska byarna i Transsylvanien karaktäriseras av sina befästa kyrkor och av en bystruktur som förblivit oförändrad sedan medeltiden. Idag finns sju av dessa hundratals byar listade på UNE-SCOs världsarvslista, men det finns ett stort värde i att arbeta för att bevara ännu fler. READ MORE

 4. 4. The power of God : A study of power in medieval religious discourse regarding the crusades

  University essay from Stockholms universitet/Historiska institutionen

  Author : Olof Pilhage; [2018]
  Keywords : God; power; middle ages; medieval; history; Foucault; pastoral power; crusades; crusading; papacy; Innocent III; Gregory VIII; Eugene III; discourse; religion; religious; Gud; makt; medeltid; historia; Foucault; pastoral makt; korståg; korstågen; påvedömet; diskurs; religion;

  Abstract : Korstågen har haft stor inverkan på världshistorien. De stora krigshärarna som drog ut i strid i främmande områden lämnade ett blodigt spår efter sig där de drog fram i Mellanöstern, Baltikum, Spanien såväl som i södra Frankrike. READ MORE

 5. 5. Bacillus anthracis : naturliga utbrott, bioattacker och veterinärens roll

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Olivia Nordfeldt; [2017]
  Keywords : Bacillus anthracis; antrax; biovapen; biologiska krigföring; bioterrorism;

  Abstract : Biologisk krigföring är inte ett nytt begrepp, tvärtom har forskare hittat mängder av exempel på sådana attacker redan från medeltiden, och ännu längre bakåt i tiden. Framväxten av den moderna mikrobiologin på 1900-talet, startade dock ett helt nytt kapitel och det var plötsligt möjligt att uppföröka stora mängder patogener. READ MORE