Essays about: "medfödd missbildning"

Found 3 essays containing the words medfödd missbildning.

 1. 1. Armbågsledsdysplasi hos växande hundar : fyra komplexa tillstånd

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Elsa Alkelin; [2018]
  Keywords : armbågsledsdysplasi; AD; hund; inkongruens; UPA; FCP; OCD; osteoartrit; index;

  Abstract : Armbågsledsdysplasi, ED, är ett samlingsbegrepp för fyra polygena och multifaktoriella patologanatomiska tillstånd. De ledsjukdomar som ingår i begreppet är inkongruens, ununited processus anconeus (UPA), fragmented medial coronoid process (FMCP) och osteochondrosis dissecans (OCD). READ MORE

 2. 2. Arthrogryposis in calves

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Alexandra Odevall; [2016]
  Keywords : Artrogrypos; kalv; nöt; medfödd missbildning; Crooked Calf Disease; lupiner; lupinus; alkaloider; anagyrine; Arthrogryposis; calf; bovine; congenital deformity; lupines; alkaloids;

  Abstract : Arthrogryposis is a common congenital malformation in cattle and it affects the limbs through fibrosis of the joints leading to fixation. This is due to paralysis of the fetus because of alkaloid toxicosis in the pregnant dam during gestation day 40-70. When the fetus cannot move, the fibrosis develops in the joints and the extremities are fixated. READ MORE

 3. 3. Polydaktyli hos häst - vad vet vi om genetiken bakom?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Karin Häggmark; [2015]
  Keywords : polydaktyli; equin; häst; falanger; embryonalutveckling; benutveckling; Sonic hedgehog; polydactyly; equine; horse; phalanx; embryonic development; limb development;

  Abstract : Polydaktyli är en medfödd missbildning där en individ får en eller flera falanger mer än vad som är normalt hos arten. Defekten uppkommer under den embryonala utvecklingen och är sporadiskt förekommande hos häst. Hos människa tillhör den däremot en av de vanligaste hand- och fot- relaterade missbildningarna. READ MORE