Essays about: "medical age assessment"

Showing result 1 - 5 of 18 essays containing the words medical age assessment.

 1. 1. Kartläggning av dystoki hos katt och bedömning av APGAR för att utvärdera neonatal viabilitet hos kattungar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Tilde Vermelin; [2023]
  Keywords : dystoki; neonatal mortalitet; neonatal viabilitet; kejsarsnitt; APGAR; katt; honkatt; kattungar;

  Abstract : Neonatal mortalitet hos kattungar är ett utbrett problem inom veterinärmedicin och ses i varierande grad både vid vaginal förlossning och dystoki. Dystoki är ett akut tillstånd som definieras som förlossningssvårigheter eller oförmåga att förlösa fostret vaginalt genom förlossningskanalen. READ MORE

 2. 2. ESTIMATION OF RADIATION EXPOSURE FROM NATURALLY OCCURRING RADIONUCLIDES IN FOOD AND FOODSTUFF

  University essay from

  Author : Ida Bengtsson; [2022-01-13]
  Keywords : Medical physics; Naturally occurring radionuclides; committed effective dose from ingested radionuclides; Biokinetic models;

  Abstract : Purpose: The main purpose of this study was to provide an estimation of the committed effective dose received by the Swedish population from naturally occurring radionuclides (NORM) in the diet. This study was also aiming to investigate the impact on the committed effective dose due to the new developments in the biokinetic model for Po 210 . READ MORE

 3. 3. Utvärdering av ett socialiserings- och träningsprogram för kaniner i medicinsk forskning : en pilotstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Josefin Brock von Rein; [2022]
  Keywords : kanin; hantering; träning; socialisering; rädsla; stress; försöksdjur;

  Abstract : 2018 var kaninen det tredje vanligaste försöksdjuret inom EU. I egenskap av ett litet bytesdjur medföljer dock naturlig rädsla för människan och låg stresströskel vid hantering, vilket riskerar äventyra såväl djurvälfärd som forskningskvalitet. READ MORE

 4. 4. Luftvägsinfektion hos kalv : en utvärdering av kriterier för insättande av behandling samt behandlingseffekt vid luftvägsinfektion hos kalv

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Josefin Sandelius; [2022]
  Keywords : nötkreatur; kalv; luftvägsinfektion; lunginflammation; ultraljud;

  Abstract : Luftvägsinfektion är ett vanligt förekommande problem hos kalvar. Sjukdomen drabbar kalvar i alla åldrar och kan på sikt leda till nedsatt tillväxt och bestående förändringar i lungorna. READ MORE

 5. 5. Inverse probability weighted generalised estimating equations for longitudinal data

  University essay from Lunds universitet/Matematisk statistik

  Author : Andrea Mattsson; [2021]
  Keywords : weighted generalised estimating equations; inverse probability weighting; longitudinal study; missing data; truncation by death; lung function; FEV1; Mathematics and Statistics;

  Abstract : Longitudinal study designs, in which variables of interest are observed at multiple time points in a study population, are frequently used in clinical research. Missing data are common in these types of studies. Moreover, in studies investigating a population where the mortality rate is high, data can be truncated by death. READ MORE