Essays about: "medicinsk utbildning"

Showing result 1 - 5 of 11 essays containing the words medicinsk utbildning.

 1. 1. Life cycle assessment of disposable and reusable laryngeal mask airway in Skånevård Sund

  University essay from Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Author : Gang Liang; [2019]
  Keywords : Keywords: life cycle assessment; laryngeal mask airway; Biology and Life Sciences;

  Abstract : Single use medical devices have been the widespread practice for clinical work for many years. However, the negative environmental impacts of using disposable products have also attracted attention worldwide. READ MORE

 2. 2. Clinical implementation of 4D Guidance during lung cancer treatment with radiation therapy

  University essay from KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Author : Jeanne Maret; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Radiotherapy is one of the main treatment for lung cancer. This technique relies on killing the tumor cells by focusing electron or photon beam in the area. READ MORE

 3. 3. Design setup for haptic devices for surgery applications

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : Khaled El Musleh; [2016]
  Keywords : Medical Simulator; haptic device; Setup; hardware platform; surgery; Medicinsk simulator; hatiska enheter; setup; kirurgi;

  Abstract : In a way to help doctors and medical students train on performing difficult surgeries before entering the stressful operating room, DevinSense is developing a generic hardware platform for medical simulation. The system is used together with specific simulation software derived from real patient data and optimized towards the user specifications. READ MORE

 4. 4. Mapping of the referral management at the Department of Internal Medicine

  University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

  Author : Rebecca Kajfalk; Robert Taylor; [2015]
  Keywords : ;

  Abstract : På Medicinkliniken, på Vrinnevisjukhuset, finns det ett behov av att kartlägga remisshanteringen på deras mottagningar. Därför avser denna rapport till att kartlägga dessa och ge rekommendationer på vilka problemområden som skulle kunna förbättras. READ MORE

 5. 5. Please state your age - An evaluation of the age assessment of unaccompanied minors seeking international protection in Sweden and whether such practice is in compliance with international and regional obligations

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Nina Hansson; [2015]
  Keywords : Benefit of the doubt; Unaccompanied minors; Migration law; Age assessment; Åldersbedömning; medical examination; Best interest of the child; Law and Political Science;

  Abstract : Det är vanligt förekommande att stater utför åldersbedömningar av ensamkommande barn när de ansökt om internationellt skydd. Då Sverige är den medlemstat som tar emot flest ensamkommande flyktingbarn i Europa är det särskilt vanligt att åldersutredningar behöver utföras varvid det ämnar sig att närmare granska Sveriges tillvägagångssätt för en sådan åldersbedömning. READ MORE