Essays about: "medier"

Showing result 1 - 5 of 499 essays containing the word medier.

 1. 1. Examining Facebook Use, Self-compassion and its Interactions With Subjective Well-being

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Måns Andersson; [2019]
  Keywords : Social network services; Facebook; subjective well-being; self-compassion; sociala medier; Facebook; subjektivt välbefinnande; självmedlidande;

  Abstract : The use of social network services (SNS) has exponentially grown especially among younger generations. Facebook (FB) use today constitutes a part of many university students’ everyday life. At the same time, research interest for self-compassion has grown tremendously. READ MORE

 2. 2. A Pirate's Life For Me : A comparative study of the Queen Anne’s Revenge and the Quedagh Merchant shipwrecks

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Author : Amanda Oxonius; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Dagens syn på pirater har länge blivit influerad av olika medier. Allt från böcker och filmer har kontinuerligt påverkat allmänhetens syn på en viktig del av marinhistoria och på så sätt har den perioden av historien blivit näst intill översedd av forskare. READ MORE

 3. 3. Motivation on Twitter : A qualitative study examining motivational factors for political participation in #svpol

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Author : Elisabeth Lenstierna; [2019]
  Keywords : #svpol; political participation; political commentary; semi-structured interviews SNS; Swedish politics; uses and gratifications; U G;

  Abstract : This work takes off in earlier studies concerning motivational factors to interact in various social media in relation to societal and political discussions. The aim for this study is to garner a deeper understanding about how users on Twitter are motivated to take part in debates beneath the hashtag #svpol. READ MORE

 4. 4. Hållbarhet i arbetet : fallstudie ur ett medarbetarperspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Björn Billefält; Mikael Olsson; [2019]
  Keywords : anställd; CSR; företag; intressent; kommunikation; business; communication; employee;

  Abstract : I samhället idag så pågår en strävan mot en hållbar framtid. En framtid där samhället inte utarmar jordklotet på fler resurser än vad som skapas. Ansvaret för arbetet mot en hållbar framtid vilar hos oss alla, inte minst hos företagen i både Sverige och världen. READ MORE

 5. 5. Twitter as the digital amphitheather : An analysis on Swedish Twitter users in #Migpol during the day before the Swedish election 2018

  University essay from Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Author : Sebastian Tomasson; Adam Ellertam; [2019]
  Keywords : Migration politics; Network analysis; Online discourse; Political participation.; Migrationspolitik; Nätverksanalys; Online diskurs; Politiskt deltagande.;

  Abstract : The purpose of this study was to analyze Swedish Twitter users participation in Swedish migration politics in an online setting by examining the interactions and discussions between users on the platform the day before the Swedish election of 2018. The potential insight into political views that social media presents gave us an opportunity to explore how Swedish citizens, politicians, or members of other social and professional roles involved themselves politically and how they interacted with others on Twitter. READ MORE