Essays about: "mekanisk bearbetning"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the words mekanisk bearbetning.

 1. 1. Residual stresses in Ti-6Al-4V from low energy laser repair welding

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : Peter Ericson; [2018]
  Keywords : Micro laser welding; Low energy welding; Ti-6Al-4V; Ti64; Residual stress; Response Surface Methodology; Repair welding; Welding simulation; Mikrolasersvetsning; Lågenergetisk svetsning; Lågenergisvets; Ti-6Al-4V; Ti64; Restspänningar; Response Surface Methodology; Reparationssvets; Svetssimulering;

  Abstract : Millimeterstora och svårupptäckta defekter kan uppstå internt i stora och komplexa gjutgods av Ti-6Al-4V, ibland går dessa oupptäckta tills detaljen genomgått mekanisk bearbetning och en stor kostnad redan har gått in i den. Dessa defekter och andra industriella olyckshändelser leder till ett behov av additiva reparationsmetoder där den för tillfället rådande metoden är TIG-svetsning. READ MORE

 2. 2. Utsädesbehandling med mineralnäring för att förbättra uppkomst och tidig tillväxt hos vårraps

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Patrik Svanström; [2017]
  Keywords : betning; Brassica; jordloppor; mikronäring; odlingsåtgärder; oljeväxter; raps; temperatur; uppkomst; utsädesbehandling;

  Abstract : Oljeväxter är en gröda som bidrar positivt till den svenska växtodlingen genom att innebära varierade växtföljder för de svenska lantbrukarna. Detta ger stora möjligheter att reducera användningen av kemisk bekämpning och mekanisk bearbetning samt bidra till en bättre lönsamhet för det svenska jordbruket. READ MORE

 3. 3. Klippträda istället för svartträda : icke-kemisk kvickrotsbekämpning i växande gröda

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Erik Bertholtz; [2016]
  Keywords : Elymus repens; kvickrot; mekanisk bearbetning; italienskt rajgräs; vitklöver; konkurrens; couch grass; mechanical treatment; Italian ryegrass; white clover; competition;

  Abstract : Kvickrot (Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski) är ett flerårigt ogräs som är vanligt förekommande i svenska odlingsmarker. Innan kemisk totalbekämpning med glyfosat var kvickrot ett vanligt problem i lantbruket. READ MORE

 4. 4. Prediction of the degree of thermal breakdown of limestone : a case study of the Upper Ordovician Boda Limestone, Siljan district, central Sweden

  University essay from Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Author : Håkan Olsson; [2012]
  Keywords : Boda; quicklime; lime; limestone; calcining; Siljan; fluxstone; ore; kalk; kalksten; bränd; släckt; CaO; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Quicklime (CaO) is an important geological resource with a wide variety of industrial uses. It is a base chemical produced from the burning of limestone or dolomite. READ MORE

 5. 5. Ensiling characteristics of Banana peelings

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Ulrika Hansson; [2012]
  Keywords : Uganda; Household waste; Banana peelings; Chemical composition; Silage making; Fermentation process; Dairy cattle;

  Abstract : Urbaniseringen i Kampala växer snabbare än den ekonomiska tillväxten, vilket skapar en stor grupp människor med så svag köpkraft att de inte kan köpa mat för dagen. En lösning på problemet är att odla sin egen mat, men med de begränsade landarealer som en växande befolkning leder till, finns det inte tillräckligt med mark att odla eller bedriva extensiv boskapsproduktion. READ MORE