Essays about: "mekanisk bearbetning"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the words mekanisk bearbetning.

 1. 1. Kontroll av renkavle (Alopecurus myosuroides Huds.) utan glyfosat

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Sofie Pålsson Andersson; [2019]
  Keywords : renkavle; Alopecurus myosuroides Huds.; glyfosat; falsk såbädd; intervju;

  Abstract : Renkavle (Alopecurus myosuroides Huds) är ett vinterannuellt gräs som är ett problematiskt ogräs i höstsådda grödor. Syftet med detta kandidatarbete är att genom litteraturstudie och intervjuer beskriva eventuella konsekvenser i bekämpningen av renkavle vid ett glyfosatförbud samt även att beskriva de möjliga kontrollåtgärder som kan tillämpas vid ett förbud. READ MORE

 2. 2. Falsk såbädd med Väderstad CrossCutter Disc : en jämförelse med standardtallrikar och gåsfotsskär

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Sara Hellgren; [2019]
  Keywords : CrossCutter Disc; falsk såbädd; fröbank; groning; groningsvila; gåsfots-skär; Lapsana communis; ogräsbekämpning; ; reducerad bearbetning; spillsäd; tallriks-redskap; Tripleurospermum perforatum; Veronica agrestis;

  Abstract : Reducerad jordbearbetning har ökat i popularitet bland svenska lantbru-kare under senare år, främst på grund av tidsbrist och minskad lönsamhet i jordbruket. En mindre intensiv jordbearbetning har också en rad andra posi-tiva effekter, framförallt för markstrukturen och att växtnäringsläckaget minskar, men en vanlig konsekvens av reducerad jordbearbetning är att ogräsförekomsten ökar, vilket gör växtodlingen beroende av herbicider. READ MORE

 3. 3. Residual stresses in Ti-6Al-4V from low energy laser repair welding

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : Peter Ericson; [2018]
  Keywords : Micro laser welding; Low energy welding; Ti-6Al-4V; Ti64; Residual stress; Response Surface Methodology; Repair welding; Welding simulation; Mikrolasersvetsning; Lågenergetisk svetsning; Lågenergisvets; Ti-6Al-4V; Ti64; Restspänningar; Response Surface Methodology; Reparationssvets; Svetssimulering;

  Abstract : Millimeterstora och svårupptäckta defekter kan uppstå internt i stora och komplexa gjutgods av Ti-6Al-4V, ibland går dessa oupptäckta tills detaljen genomgått mekanisk bearbetning och en stor kostnad redan har gått in i den. Dessa defekter och andra industriella olyckshändelser leder till ett behov av additiva reparationsmetoder där den för tillfället rådande metoden är TIG-svetsning. READ MORE

 4. 4. Utsädesbehandling med mineralnäring för att förbättra uppkomst och tidig tillväxt hos vårraps

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Patrik Svanström; [2017]
  Keywords : betning; Brassica; jordloppor; mikronäring; odlingsåtgärder; oljeväxter; raps; temperatur; uppkomst; utsädesbehandling;

  Abstract : Oljeväxter är en gröda som bidrar positivt till den svenska växtodlingen genom att innebära varierade växtföljder för de svenska lantbrukarna. Detta ger stora möjligheter att reducera användningen av kemisk bekämpning och mekanisk bearbetning samt bidra till en bättre lönsamhet för det svenska jordbruket. READ MORE

 5. 5. Klippträda istället för svartträda : icke-kemisk kvickrotsbekämpning i växande gröda

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Erik Bertholtz; [2016]
  Keywords : Elymus repens; kvickrot; mekanisk bearbetning; italienskt rajgräs; vitklöver; konkurrens; couch grass; mechanical treatment; Italian ryegrass; white clover; competition;

  Abstract : Kvickrot (Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski) är ett flerårigt ogräs som är vanligt förekommande i svenska odlingsmarker. Innan kemisk totalbekämpning med glyfosat var kvickrot ett vanligt problem i lantbruket. READ MORE