Essays about: "mellankommunal planering"

Found 3 essays containing the words mellankommunal planering.

 1. 1. Regional och mellankommunal planeringssamverkan ur kommunernas perspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Hanna Leufvén; [2018]
  Keywords : kommunal planeringssamverkan; regional planeringssamverkan; kommun; region; fysisk planering; Region Skåne;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Landskapsplanering : ett regionalt perspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Maria Gustafsson; [2018]
  Keywords : landskapsarkitektur; landskapsplanering; regional planering; landscape architecture; landscape planning; regional planning;

  Abstract : Regional planering är en högst aktuell fråga. I dagsläget är den regionala planeringen frivillig för alla kommuner i Sverige, med undantag för kommunerna i Stockholms län. Regeringen föreslog den 19 april 2018 en ändring i plan- och bygglagen (SFS 2010:900) som bl.a. READ MORE

 3. 3. Samplanering - hinder och möjligheter

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Anna Hedman; [2010]
  Keywords : regional planering; regionsförstoring; Europeiska Landskapskonventionen; RUP; samverkansorgan; mellankommunal planering; planeringsstrategier;

  Abstract : I Sverige är kommunerna ansvariga för planeringen genom det kommunala planmonopolet. I och med att människor blir allt mer rörliga suddas gränserna också ut allt mer. Kommunerna tvingas ändra sina rutiner och se på exempel, för att lära sig hur planeringen över gränser går till. READ MORE