Essays about: "mellanskog"

Showing result 1 - 5 of 28 essays containing the word mellanskog.

 1. 1. Privata enskilda markägares inställning till skogscertifiering : en intervjustudie om fördelar och nackdelar ur ett markägarperspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Clara Hernblom; Emma Häggberg; [2021]
  Keywords : attityder; FSC; PEFC; attitudes;

  Abstract : Miljömedvetenheten ökar konstant i dagens samhälle. Skogscertifieringar är därmed ett högst relevant ämne på grund av den växande diskussionen om produktionsskogarna och debatten om ett hållbart skogsbruk. READ MORE

 2. 2. Med historien i handen - att använda historisk karta vid planering av skogliga åtgärder

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Sara Norgren; [2019]
  Keywords : Skoglig planering; Kulturmiljövård; Planeringsverktyg;

  Abstract : A great majority of the forests of Sweden have, throughout history, been used by humans in different ways. This has left traces, in the shape of historical remains. These are protected by Swedish law, but they are still often harmed in Swedish forestry. READ MORE

 3. 3. Skogsvårdsstöd : växande eller igenväxande skogar?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Per Wictorin; [2019]
  Keywords : preferenser; skogspolitik; skogsvård; styrmedel; instruments; forest politics; preferences; silviculture;

  Abstract : Svensk skog täcker cirka 70 % av landytan och utgör en viktig del av landets sysselsättning, produktionsvärde och kompensation för global uppvärmning. Skogen erbjuder en mångfald av värden såsom klimatsmarta råvaror och produkter. Ett röjningsbehov råder primärt hos landets privata enskilda skogsägare. READ MORE

 4. 4. Information och kommunikation inför tätortsnära avverkning i Västerås

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Mattias Zettergren; [2019]
  Keywords : Närboende; Mellanskog; Västerås stad;

  Abstract : Forest management and harvesting in urban areas sometimes evoke negative feelings among the public. When Västerås City carried out an extensive thinning of 70 hectares and a final harvesting of two hectares in the district of Gryta in late winter 2018, criticism was directed against Västerås city but also against Mellanskog which carried out the forest operations. READ MORE

 5. 5. Att äga skog på distans

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Helena Ericson; [2019]
  Keywords : utbo; distansskogsägare; samarbetspartner;

  Abstract : Samhällsutvecklingen i form av urbanisering och teknikutveckling har påverkat förutsättningarna att äga och bruka skog. Många skogsägare är inte heller bofasta på sin fastighet. Att vara distansskogsägare, eller så kallad utbo, innebär att skogsägaren bor på ett betydande avstånd från sin skogsfastighet (Skogsstyrelsen, 2014). READ MORE