Essays about: "mental spaces"

Showing result 1 - 5 of 63 essays containing the words mental spaces.

 1. 1. Natural playscapes : quality principles for designing urban outdoor play environments

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Tereza Fenclová; [2020]
  Keywords : natural playscape; children; Ppay; urban outdoor environment; playground;

  Abstract : Play is one of the most important factors in children’s physical, mental, emotional, and social development and as such it is important to both an individual child and to society as a whole. This thesis concerns with the quality of public urban outdoor play environments as they are one of the most important settings designed for these purposes and big part of urban landscape planning. READ MORE

 2. 2. Ny grönska på väg : hur en gata kan omvandlas till ett spännande parkstråk

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Signe Winkler; [2020]
  Keywords : parkstråk; förtätning; urbana parker; hållbar utveckling;

  Abstract : Som Sveriges snabbast växande storstad är Malmö en stad i förändring. På Malmö stads hemsida beskrivs ambitioner som att “Malmö ska vara en nära, tät, grön och funktionsblandad stad” och att “staden i huvudsak ska växa inåt, för god resurshushållning” (Malmö stadsbyggnadskontor, 2017). READ MORE

 3. 3. “you can almost pretend you’re not in the city”. A discursive map of urban nature in Malmö.

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Author : Haikku Arosuo; [2020]
  Keywords : Malmö; urban nature; discursive mapping; social construction of nature; representations of nature; urban green space; urban blue space; Social Sciences;

  Abstract : This paper departs from the notion that urban green and blue spaces provide health benefits by aiming to map other meanings of urban nature in Malmö. These meanings are explored from the perspectives of 1) how urban nature is defined by people in Malmö, 2) which functions urban nature is said to have, 3) what kinds of emotional connections to urban nature are presented, and 4) which kinds of values are attributed to urban nature. READ MORE

 4. 4. Samhällsplanering – ett barn av sin tid? : modernismens och nyliberalismens påverkan på barns utemiljöer i staden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Alexander Stigertsson; Rebecka Palmqvist; [2020]
  Keywords : samhällsplanering; modernism; nyliberalism; barns hälsa; barnvänlighet; barnperspektiv; Malmö; Landskrona; urban Planning; Neo- Liberalism; children’s Health; child- Friendliness; children’s Perspective;

  Abstract : Samhällsplanering har alltid präglats av ideologier. Uppfattningen om hur staden ska planeras och formas har samtidigt varit allt annat än enig. Under de modernistiska åren från 1930-talet fram till omkring 1970-talet decentraliserades staden. READ MORE

 5. 5. Uppfattning och upplevelse av färg i rum : hur färg påverkar vår känsla av trivsel och rumslighet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Odd Nilsson; [2020]
  Keywords : landskapsarkitektur; färg; färg perception; miljöpsykologi; kulör; rumslighet; busskur; NCS;

  Abstract : En kandidatuppsats i landskapsarkitektur som undersöker hur färg påverkar människans känsla av ett rum, med avseende på hur vi trivs och hur vårt psykiska välmående förändras av rummet. Forskning på färg är komplext, tätt sammanvävt med form och ljus. Denna studie använder sig av färgsystemet Natural Colour System, NCS. READ MORE