Essays about: "mervärde"

Showing result 1 - 5 of 100 essays containing the word mervärde.

 1. 1. Food Waste Management in a Circular Economy Perspective : A case study of Swedish juice plant Loviseberg presseri AB

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Maria Fernanda Salazar Ruiz Velasco; [2019]
  Keywords : Food waste; organic waste management; waste valorization; added-value; circular economy; Matavfall; organiskt avfallshantering; valorisering av avfall; mervärde; cirkulär ekonomi;

  Abstract : One third of all the food produced for human consumption is being wasted all around the world. The recovery and optimum use of this food waste is vital to support the growing population and food demand. READ MORE

 2. 2. Storage solution for a reusable auto injector

  University essay from Lunds universitet/Produktutveckling

  Author : Malin Andersson; Saga Filipsson; [2019]
  Keywords : Product development; Reusable auto injector; Storage solution; SHL Group; Multiple Sclerosis; Rheumatoid Arthritis; Juvenile Idiopathic Arthritis; Technology and Engineering;

  Abstract : This master thesis describes the product development process of a storage solution for a reusable auto injector concept consisting of a reusable unit and a disposable unit that contains the drug. The purpose was to understand the users and the environment that the injector is used in to investigate in the possibilities of creating added value in a storage solution concept. READ MORE

 3. 3. CSR för delade värderingar : en fallstudie av kundperspektiv hos skogs- och lantbrukskunder inom banksektorn

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Erik Grafström; [2019]
  Keywords : consumer behaviour; corporate social responsibility; CSR 2.0; Hertzberg’s two-factor theory; laddering; means-end chain; Schwartz theory of fundamental values; konsumtionsbeteende; Hertzbergs tvåfaktorteori; Schwartz teori för grundläggande värderingar; socialt ansvarstagande i företag;

  Abstract : Finansbranschen, vilken är en bransch beroende av relationer. Hållbarhetsarbete som innebär begränsning av social och miljömässig påverkan är idag en viktig del av företagande i många branscher. Hur hållbarhetsarbetet tas i uttryck kan skilja sig mycket även inom samma bransch. READ MORE

 4. 4. ”Det blir ringar på vattnet hela vägen” : en studie av Leaders mervärden och synergieffekter i utvecklingsprojekt

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Wickström; [2019]
  Keywords : Leader; Leadermetoden; mervärde; synergieffekt; Leader Nedre Dalälven; community; social tillit;

  Abstract : Leader har varit EU:s metod för att utveckla landsbygden i 20 års tid genom att låta lokala krafter förvalta pengarna där de lokala ser att det behövs för en utveckling. Varje programperiod inom Leader för med sig både positiva och negativa förändringar som de lokala krafterna måste anpassa sig till. READ MORE

 5. 5. Varumärkesbyggnad genom hållbarhetsrapportering : en fallstudie av NCC:s hållbarhetsrapporter mellan 2013–2018

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Rubab Chowdhury; Rasmus Nyqvist; Gustaf Linderoth; [2019]
  Keywords : varumärke; varumärkesbyggnad; hållbarhetsredovisning; hållbarhetsrapporter; legitimitet; identitet;

  Abstract : Varumärket har på senare tid blivit en viktig tillgång i ett företag. Med ett starkt varumärke kan företag särskilja sig från närstående konkurrenter och erhålla ett mervärde för intressenter som kan vara gynnande ur ett företagsekonomiskt perspektiv. READ MORE