Essays about: "metalloxider"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the word metalloxider.

 1. 1. Synthesis and Characterization of Materials for Carbon Based Hybrid Asymmetric Supercapacitor Electrodes

  University essay from KTH/Tillämpad fysikalisk kemi

  Author : Avital Cherednik; [2023]
  Keywords : Supercapacitor; hybrid supercapacitor; metal oxide nanoparticles; carbon electrodes; ionic liquid; Superkondensator; hybrid superkondensator; metaloxid nanopartiklar; kolelektroder; jonvätska;

  Abstract : Superkondensatorer är energilagringsenheter som har uppmärksammats mer under det senaste decenniet. Några av de fördelar som dessa enheter har varit är lagring av hög effekttäthet, förlängda livscykler och snabba laddnings- och urladdningstider. READ MORE

 2. 2. System Architecture for Lunar Oxygen Production from Regolith Using a Model-Based System Engineering Approach

  University essay from KTH/Lättkonstruktioner, marina system, flyg- och rymdteknik, rörelsemekanik

  Author : Kim Lamboley; [2022]
  Keywords : ISRU; MBSE; Exploration; Moon; Space; Resources; Regolith; Pyrolysis; Oxygen; Production; ISRU; MBSE; Utforskning; Månen; Rymd; Resurser; Regolit; Pyrolys; Syre; Produktion;

  Abstract : Technologies for production and utilisation of space resources are still in the early phases of development. Oxygen in particular is an interesting resource for both life-support and as propellant, and can be widely found on the lunar surface embedded in metallic oxides in the lunar soil. READ MORE

 3. 3. Environmental transformation and dissolution of Cobalt- and Nickel-based Nanoparticles in Presence of Eco-corona Biomolecules

  University essay from KTH/Yt- och korrosionsvetenskap

  Author : Anher Saeed; [2021]
  Keywords : Nanoparticles; Cobalt; Nickel; Eco-corona biomolecules adsorption; Metal dissolution; Nanopartiklar; Kobolt; Nickel; Biomolekyler adsorption; Metallfrisättning;

  Abstract : Den ökande trenden med att använda tillverkade nanopartiklar (NPs) i olika tillämpningar i samhället har väckt oro när det gäller deras växelverkan med naturliga ekosystem. Syftet med denna studie är att ta fram data under förhållanden som simulerar realistiska scenarios och syftar till att förstå växelverkan mellan koboltbaserade NPs (Co, Co3O4 och Co SCS) och nickelbaserade NPs (Ni, NiO och Ni SCS) med naturliga nedbrytningsprodukter (biomolekyler, ekokorona) som utsöndras från Daphnia magna. READ MORE

 4. 4. Recovery of Cobalt and Copper from Zambia Slag via Sulphidisation with Gypsum

  University essay from KTH/Materialvetenskap

  Author : Lloyd Masuzyo Mseteka; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : The main objective of this research was to recover copper and cobalt from slags coming from copper processing on the Copperbelt province of Zambia. Pyrometallurgical processing of copper sulphide concentrate generates huge tonnes of slag wastes. READ MORE

 5. 5. The content, chemical state and accumulation of vanadium in a drill core of Alum shale from Kinnekulle

  University essay from Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Author : Niklas Gunnarsson; [2019]
  Keywords : Alum Shale Formation; Alum shale; Kinnekulle; Vanadium; Inorganic chemistry; Oorganisk kemi; Chemistry;

  Abstract : Exploitation of alum shale is a controversial subject in Sweden due to the history of pollution of the environment and groundwater, from past mining industries. The extraction of vanadium from alum shale is no different. Nevertheless the metal is a valuable resource used in tools, building, industries and aerospace materials. READ MORE