Essays about: "metan"

Showing result 1 - 5 of 82 essays containing the word metan.

 1. 1. Volatile fatty acid production from co-fermentation of primary sludge and food waste without pH control

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Binyam Bedaso; [2019]
  Keywords : Volatile fatty acid; Co-fermentation; Primary sludge; Food waste;

  Abstract : The production of volatile fatty acids (VFAs) from waste stream is gaining high attention because of their high market value and wide range of applications. In this study, the production of VFA from co-fermentation of primary sludge from wastewater treatment plant and food waste without pH control was evaluated using a pilot-scale reactor in a semi-continuous mode of operation. READ MORE

 2. 2. Cooling Potential of Methane in Rocket Nozzle Cooling Channels : A Conjugate Heat Transfer Analysis

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Marcus Pettersson; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : The use of hydrocarbons as fuel in rocket propulsion has been of great interest to the aerospace industry in recent years. Specifically, natural gas with a high content of methane has taken the interest of several actors, among them Sweden-based GKN Aerospace who in collaboration with KTH Royal Institute of Technology have started the MERiT project. READ MORE

 3. 3. Hållbar boskapsproduktion : växthusgaser från nötkreatur och möjliga strategier för minskade utsläpp

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Julia Bonevik; [2019]
  Keywords : koldioxid; lustgas; metan; silvopastoral; ekologisk;

  Abstract : Hållning av nötboskap genererar utsläpp av de tre växthusgaserna koldioxid, lustgas och metan. Alla tre har stor betydelse för klimatet på jorden då de bidrar till den pågående globala uppvärmningen. Utsläpp från dessa växthusgaser kan delas in de som kommer direkt ur korna samt indirekta utsläpp som genereras vid skötseln av dem. READ MORE

 4. 4. Dynamics of a spin-forbidden reaction transforming methane to methanol

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för kemi - BMC

  Author : Susanna Olsson; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Konventionell och ekologisk mjölkproduktion : vilka är skillnaderna gällande miljöaspekter?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Amanda Jacobsson; [2019]
  Keywords : LCA; mjölkgård; växthusgaser; klimatpåverkan; miljöpåverkan;

  Abstract : Livsmedelsproduktionens utmaningar inför framtiden är bland annat en intensifiering, förändrad markanvändning och att reducera utsläpp av växthusgaser. Detta i kombination med en expansion av ekologisk livsmedelsproduktion har gjort utvärderingar och jämförelser mellan olika produktionsformers miljömässiga hållbarhet relevant. READ MORE