Essays about: "metan"

Showing result 1 - 5 of 73 essays containing the word metan.

 1. 1. Hållbar boskapsproduktion : växthusgaser från nötkreatur och möjliga strategier för minskade utsläpp

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Julia Bonevik; [2019]
  Keywords : koldioxid; lustgas; metan; silvopastoral; ekologisk;

  Abstract : Hållning av nötboskap genererar utsläpp av de tre växthusgaserna koldioxid, lustgas och metan. Alla tre har stor betydelse för klimatet på jorden då de bidrar till den pågående globala uppvärmningen. Utsläpp från dessa växthusgaser kan delas in de som kommer direkt ur korna samt indirekta utsläpp som genereras vid skötseln av dem. READ MORE

 2. 2. Metanogenreduktion : en hållbar lösning på växthuseffekten?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Karin Tufvesson; [2019]
  Keywords : metanogener; metan; våmflora; metanreducerande strategier; djurvälfärd;

  Abstract : Allt fler blir medvetna om vikten av hållbar utveckling och klimatpåverkan. Metan, en potent växthusgas som bidrar till en ökad växthuseffekt är ofta i fokus. Inte sällan får idisslare bära den största skulden för det människoorsakade metanutsläppet. I idisslares våm finns nämligen mikroorganismer, metanogener, som bildar metan. READ MORE

 3. 3. Effects of extruded linseed on methane emission and milk production of dairy cows

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Stina Blomdahl; [2019]
  Keywords : extruded linseed; methane output; fatty acid; milk yield;

  Abstract : The agriculture sector is one of the major sources to produce greenhouse gases of today. One big contributor is methane (CH4) generated during rumen digestion of the feed carbohydrates. One approach to lower CH4 output from the agriculture sector, is to change the diet for the cows. READ MORE

 4. 4. Knock model evaluation - Gas engine

  University essay from KTH/Förbränningsmotorteknik

  Author : Nishchay Sharma; [2018]
  Keywords : Knocking; Spark-Ignited; Internal Combustion Engine; Spark-Knock; Empirical Correlation Models; BOOST; Combustion Phasing; Spark-advance; Combustion Duration; Knock Prediction Parameter.; Knack; Otto-förbränning; Förbränningsmotor; Empiriska korrelationsmodeller; BOOST; Förbränningsfasning; Tändvinkel; Förbränningsduration; Knackprediktering;

  Abstract : Knack i en förbränningsmotor är en typ av onormal förbränning. Det är ett komplicerat fenomen som beror på flera fysiska faktorer och resulterar i högfrekventa tryckoscillationer inuti förbränningskammaren. Dessa oscillationer kan skada motorn och fenomenet hämmar motorns effektivitet. READ MORE

 5. 5. Methane fluxes from tree stems in Amazon floodplains : Evaluating methodological aspect of measuring spatial and seasonal variability in a flooded system

  University essay from Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Author : felicia Widing; Nina Rubensson; [2018]
  Keywords : CH4; Tree stems; Amazon floodplain forest; Wetlands; flux; Solimões; Negro; Tapajós;

  Abstract : Träd i tropiska våtmarker har uppmärksammats som en viktig källa till regionala och globala metan (CH4) utsläpp, då träd fungerar som utsläppskanaler för metan som bildas i sedimenten. Dock finns det en osäkerhet gällande säsongsvariation och rumslig variation samt mängden CH4 utsläpp från träd, eftersom kunskapen kring regionala flöden är begränsad. READ MORE