Essays about: "methodological study"

Showing result 1 - 5 of 401 essays containing the words methodological study.

 1. 1. Intuitive and Analytic Decision Making in Employee Selection Process : Intuitive Decision

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Author : Tara Said; [2019]
  Keywords : Organizational behaviour; decision making approach; intuition; feedback; employee selection process.;

  Abstract : This experimental study aimed to investigate intuitive and analytic decision making approach when assessing job applicants during employee selection process, and feedback related to employee selection process. Theories used in the study to explain intuition are the dual process model and the recognition model. READ MORE

 2. 2. Internet usage within the workplace and teachers’ job satisfaction: role of Age and Gender

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Author : Marziyeh Karimi; [2019]
  Keywords : Internet usage; Job satisfaction; Age; Gender;

  Abstract : In recent years, the Internet has made many changes to different aspects of individuals’ professional and personal lives. It is used in different professions for various reasons such as improving communication, increasing efficiency and access to more resources and opportunities. READ MORE

 3. 3. IS EAR DIRECTION OR INTEGRATED PERCEIVED DIRECTION DOMINANT FOR SPEECH PERCEPTION? Head rotation effects on the right ear advantage

  University essay from Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Author : Alfred Berg; Anton Johansson; [2018-07-04]
  Keywords : REA; right ear advantage; speech perception; attention; dextrals;

  Abstract : Right ear advantage (REA) är ett inom språkperception välkänt fenomen där språkljud bearbetas effektivare när de kommer från höger än när de kommer från vänster. José Morais demonstrerade att visuospatial information om ljudkällors position kan påverka REA och att multisensorisk integration således har ett visst inflytande över fenomenet. READ MORE

 4. 4. Methane fluxes from tree stems in Amazon floodplains : Evaluating methodological aspect of measuring spatial and seasonal variability in a flooded system

  University essay from Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Author : felicia Widing; Nina Rubensson; [2018]
  Keywords : CH4; Tree stems; Amazon floodplain forest; Wetlands; flux; Solimões; Negro; Tapajós;

  Abstract : Träd i tropiska våtmarker har uppmärksammats som en viktig källa till regionala och globala metan (CH4) utsläpp, då träd fungerar som utsläppskanaler för metan som bildas i sedimenten. Dock finns det en osäkerhet gällande säsongsvariation och rumslig variation samt mängden CH4 utsläpp från träd, eftersom kunskapen kring regionala flöden är begränsad. READ MORE

 5. 5. A GIS-Based Multicriteria Decision Analysis Approach on Wind Power Development: the Case Study of Nova Scotia, Canada

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Athanasios Senteles; [2018]
  Keywords : GIS; MCDA; AHP; wind energy; suitability; Nova Scotia;

  Abstract : The growing need for reducing the negative impacts of climate change and ensuring a constant and environmentally friendly energy supply, led the way to the exploitation of renewable energy sources. Canada has already acknowledged this trend by incorporating more power from renewables on its energy mix. READ MORE