Essays about: "metoddesign"

Found 3 essays containing the word metoddesign.

 1. 1. Attenuation AND awareness? : Designing a method for measuring accuracy and certainty of sound identification when wearing a HPD

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Markus Ahlberg; [2020]
  Keywords : Industrial design engineering; method design; sound identification; situational awareness; hearing protection devices; noise pollution; level-dependent function; Teknisk design; metoddesign; ljudidentifikation; situationsmedvetenhet; hörselskydd; buller; bullerföroreningar; nivåberoende funktion;

  Abstract : Noise pollution is widespread in today’s society, from traffic to industrial sources, and many people are confined to unhealthy acoustic environments through their employment. When noise cannot be eliminated at the sound source, the protective measure is usually to equip the employee with hearing protection devices (HPDs), e.g. READ MORE

 2. 2. Reducing meat consumption : a mixed methods study investigating attitudes of young adult omnivores

  University essay from Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Author : Dimah Albenny; [2020]
  Keywords : Negative effects; Reduction of meat consumption; Meat alternatives; Expected liking; Consumer willingness; Diet habits and attitudes; Motivation toward meat consumption.; Negativa effekter av köttkonsumtion; Minskning av köttkonsumtion; Köttalternativ; Förväntade åsikter; Kostvanor och attityder; Motivation att minska köttkonsumtion;

  Abstract : Background Meat is one of the most nourishing and highly consumed foods, but the controversy around theconsumption of meat products, and the negative effects around the consumption of meatproducts led to increased scholarly attention on the user willingness to alter their meatconsumption. In Sweden, a guideline by the Livsmedelsverket (The Swedish National Food Agency) in 2015 encouraged people to consume less red and processed meat. READ MORE

 3. 3. Co-Creation : A platform to create more loyal and long-term customer relationships in the aviation supply industry.

  University essay from Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Author : Sandor Niklas; [2017]
  Keywords : Co-Creation; innovation; collaboration; customer loyalty; customer engagement; value creation; understanding customer needs; customer satisfaction; customer knowledge management; customer experience; Kvalitetsteknik; ledarskap; polismyndigheten; ledarskapsutveckling;

  Abstract : Syftet med denna studie har varit att bidra till ökad medvetenhet, förståelse och kunskap om Co-Creation. Genom att fokusera på flygindustrin som är mycket bekant för författaren är syftet med studien och forskningen att bättre förstå hur flygbolagen ser på samverkan och fördelar eller potentiella nackdelar med att använda Co-Creation för att driva ett mer integrerat samarbete mellan kunderna och leverantörer. READ MORE