Essays about: "metodtriangulering"

Found 5 essays containing the word metodtriangulering.

 1. 1. Mätning av målprioritering, måluppfyllnad och kundtillfredsställelse : en jämförelse mellan svenska privata storskogsägare och ett förvaltningsbolag

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Alexander Westberg; [2019]
  Keywords : Privatskogsbruk; Skogliga mål; skogsförvaltning; kundnytta; metodtriangulering; enkät; ANOVA;

  Abstract : Trenden inom skogsbruket är att strukturen av skogsägare förändras. Undersökningar som är gjorda på utvecklingen av skogsmarknaden visar att skogsföretagen har varit långsamma att anpassa sitt tjänsteutbud till skogsägarnas förändrade behov och detta har skapat ett gap mellan skogsägarnas behov och skogsföretagens tjänsteutbud. READ MORE

 2. 2. UTVECKLING I EN FRAMGÅNGSRIK VERKSAMHET

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Author : Beatrice Björk; [2012]
  Keywords : Säkerhet; lärande; kvalitet; kompetens;

  Abstract : Kompetens är avgörande för många verksamheters resultat. Att hitta lämplig kompetens och utveckla den kan vara en utmaning för många organisationer idag. Säkerhetskritiska organisationer såsom vård, flyget och oljeindustrin är kompetensen en av nycklarna till en säker verksamhet. READ MORE

 3. 3. Arbetsrelaterade olyckor till sjöss : En studie om det förebyggande arbetet ombord på svenska handelsfartyg

  University essay from Högskolan i Kalmar/Sjöfartshögskolan; Högskolan i Kalmar/Sjöfartshögskolan

  Author : Oskar Eklöf; Tobias Sandell; [2008]
  Keywords : Work related accidents; Arbetsrelaterade olyckor;

  Abstract : Ombordanställda i svenska rederier har under många år legat högre i olycksstatistiken än anställda i land. Detta problemförhållande bygger vårt examensarbete till stor del på.Detta examensarbete syftar till att undersöka hur de svenska rederierna arbetar för att förhindra arbetsrelaterade olyckor ombord. READ MORE

 4. 4. Issues leading to dissolution : a study of the relationship between private advisors and clients in Swedbank

  University essay from Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Erik Brantås; Andreas Nilsson; [2008]
  Keywords : Relationships; Personal advisor; Banking sector; Dissolution; Swedbank;

  Abstract : Many banks provide very similar services and that is why creating and maintaining relationships to clients is a differentiation strategy to get customer to return. Private advising is one service provided by banks where much interaction occurs and relationship is of great importance. READ MORE

 5. 5. Tro, hopp och rörelseträning : en kvalitativ studie av tre förskolors arbete med rörelseträning

  University essay from Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Author : Greta Wiklund; [2008]
  Keywords : rörelseträning; motorik; förskolan; småbarn; inlärning och hälsa;

  Abstract : Studiens syfte var att undersöka om, och i det fall det sker hur, man arbetar med småbarns rörelseträning i förskolan. Undersökningen gjordes utifrån en kvalitativ ansats med fokus på småbarn i åldern 1-3 år i förskolans verksamhet. READ MORE