Essays about: "microclimate"

Showing result 1 - 5 of 58 essays containing the word microclimate.

 1. 1. Skolgårdsgestaltningen påverkar användningen : gröna kvaliteter stärker ungdomars rätt till lek och vila

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Rut Lindeberg; [2021]
  Keywords : landskapsarkitektur; ungdomar; skolgårdsgestaltning; barnkonventionen; gröna kvaliteter;

  Abstract : Kring ungdomars skolgårdar finns en osäkerhet, målgruppen räknas som barn samtidigt som de närmar sig vuxen ålder. FNs Barnkonvention blev 2020 svensk lag vilket ger ungdomar rätt till lek och vila, under pauser från skolarbetet. Skollagen ger dock inget uttalat stöd för en skolgård utan fokuserar på målstyrda kunskapskrav. READ MORE

 2. 2. COOL IT DOWN - Tackling urban heat island effect in Singapore

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Marcin Zebrowski; [2021]
  Keywords : urban heat; urban heat island effect; tropical; climate; microclimate; sustainable urban design; marina bay; singapore; Arts and Architecture;

  Abstract : This master thesis aims to propose sustainable solutions to influence the microclimate, tackle the urban heat island effect and provide a climate-sensitive design for Marina Bay in Singapore. During the site visit and research, the main challenges for Downtown Singapore were identified. READ MORE

 3. 3. Leddjurssammansättningen i kenyanska majsfält : vilken inverkan har altitud och push-pull på rovdjurssamhällen?

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Johanna Viker; [2021]
  Keywords : altitud; diversitet; Kenya; majs; push-pull; rovdjur;

  Abstract : Samodling med push-pull används inom majsodling som växtskyddsstrategi mot skadegörande fjärilslarver. Genom att erbjuda alternativa resurser och gynnsamt mikroklimat kan systemet skapa förutsättningar för att gynna rovlevande leddjur som utför biologisk bekämpning på skadedjuren. READ MORE

 4. 4. Urbana mellanrum : sammankoppling eller frånkoppling av tid, plats och mikroklimat

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erik Rosenberg; [2021]
  Keywords : allmänna rum; urbana mellanrum; mikroklimat och arkitektur; Solna stad;

  Abstract : Denna uppsats ämnar studera och analysera områdena och mellanrummen emellan Råsunda, Hagalund, Arenastaden i Solna, Sverige. Landskapskaraktärer, känslan av öppenhet och mobilitet de tre delområdena emellan, samt designintentioner för valda platser presenteras här. READ MORE

 5. 5. Fleråriga växter för snittblomsodling : perenner på friland i Sverige

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Amanda Strandh; [2021]
  Keywords : vasliv; blomningstid; blommar; livslängd; konkurrens; mikroklimat; härdighet; läge; skörd; odla; vaselife; bloom; blooms; lifespan; competition; microclimate; hardiness; site; harvest; grow;

  Abstract : Runt om i Sverige idag dyker många nya snittblomsodlare upp och erbjuder närodlade snittblommor. En snittblomsförening har startats 2020 där medlemmarna kan dela erfarenheter och har som krav att undvika kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel samt odla på ett hantverksmässigt sätt. READ MORE