Essays about: "mikrobiom"

Found 4 essays containing the word mikrobiom.

 1. 1. Hundens mikrobiom efter antibiotikabehandling

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Adam Maccormack; [2019]
  Keywords : mikrobiom; mikrobiota; tarmbakterier; hund; antibiotikabehandling; antibiotikaresistens;

  Abstract : Hundens intestinala mikrobiom är ett komplext samspel av organismer med många viktiga funktioner som är essentiella för djurets välmående på en systemisk nivå. Användning av antibiotika är vanlig vid bakteriella infektioner, men vi vet lite om hur antibiotika påverkar hundens mikrobiom på lång sikt och vad följden av potentiella störningar i mikrobiomet skulle kunna vara. READ MORE

 2. 2. Dysbios av hudens mikrobiom vid atopisk dermatit hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Johanna Onselius; [2019]
  Keywords : atopisk dermatit; hund; dysbios; staphylococcus;

  Abstract : Atopisk dermatit är en vanlig hudsjukdom som drabbar runt 10-15% av alla hundar. Sjukdomen innebär överkänslighetsreaktioner med bland annat klåda mot specifika allergener. Ofta är det allergener som hunden kan komma i kontakt med i vardagen, som till exempel pollen eller husdamm. READ MORE

 3. 3. Möjligheter för fekalt diagnostiskt test för inflammatory bowel disease hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Amanda Larsson; [2019]
  Keywords : IBD; hund; mikrobiom; diagnostiska metoder; fekalt prov; kronisk tarminflammation;

  Abstract : IBD är en förkortning för inflammatory bowel disease vilket innebär att patienten har inflammation i tarmen och kan få gastrointestinala symtom såsom kräkningar, diarré och illamående. Idag finns inga snabba och enkla diagnostiska metoder för IBD. READ MORE

 4. 4. Probiotika till häst - fungerar det?

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Julia Stenius; [2019]
  Keywords : häst; mikrobiom; probiotika; foder;

  Abstract : Hästen är en herbivor vars naturliga diet till stor del består av gräs. För att kunna tillgodogöra sig strukturella kolhydrater är hästen helt beroende av mikrober, som i grovtarmen fermenterar cellulosa, hemicellulosa och pektin till lättupptagliga flyktiga fettsyror. READ MORE