Essays about: "mikroskopi"

Showing result 1 - 5 of 37 essays containing the word mikroskopi.

 1. 1. The Effect of Process Parameters on Columnar-To-Equiaxed-Transition (CET) During Electron Beam-Powder Bed Fusion of Ferritic Stainless Steel

  University essay from KTH/Materialvetenskap

  Author : Doom Eleanor Ihensekhien; [2022]
  Keywords : Additive manufacturing; E-PBM; Inoculation; process parameters; TiN; CET;

  Abstract : Electron Beam Powder Bed Fusion manufacturing of components is an additive manufacturing process that is complex and has widespread advantages for aerospace and many industrial processes. It reduces costs and has a larger powder particle size requirement. READ MORE

 2. 2. Evaluation of different non-metallic inclusions in steel chips by using electrolytic extraction : Evaluation of a methodology for electrolytic extraction and scanning electron microscopy - energy dispersive spectroscopy (SEM-EDS) analysis

  University essay from KTH/Materialvetenskap

  Author : Niklas Jespersson; Torbjörn Sandberg; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : Analysing non-metallic inclusions (NMI) by conventional microscopy is prone to errors.  Better imaging can be achieved by using electrolytic extraction (EE) to effectively dissolve the metal matrix, freeing the inclusions so that they can be collected on a filter. READ MORE

 3. 3. Synthesis of Graphene - Carbon Nanotube Hybrid Structures

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Aniruddha Paul; [2021]
  Keywords : Graphene; Carbon nanotubes; Graphene-CNT hybrid structures; Chemical Vapor Deposition CVD ; Grafen; Kolnanorör; Grafen-CNT-hybridstrukturer; Kemisk ångdeposition CVD ;

  Abstract : Graphene and Carbon nanotubes (CNTs) have been researched for more than a decade due to their extraordinary properties and advantages towards applications like electronics, structural re-enforcements, thermal management and energy storage. Graphene-CNT hybrid structures have been predicted to further enhance the exceptional properties and overcome some of the shortcomings of the individual materials. READ MORE

 4. 4. Dispersed bio-based binders as drop-in solution for non-woven industry

  University essay from KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Author : Emma Ingo; [2021]
  Keywords : Dispersion; Modified Biopolymers; Non-Woven; Binders; Green Chemistry; Dispersion; Modifierade Biopolymerer; Non-Woven; Bindemedel; Grön Kemi;

  Abstract : Sammanfattning på svenska: Målet med projektet var att utveckla ett system av disperserade bindemedel för non-wovenindustrin som inte förutsätter omfattande förändringar i befintliga processer. Bindemedlet ska vara biobaserat, bionedbrytbart och endast bestå av byggstenar som är matkontaktsgodkända av FDA och BFR. READ MORE

 5. 5. Identification of changes in biomarkers relevant for breast cancer biology occurring in a novel 3D-Biosilk model

  University essay from KTH/Proteinvetenskap

  Author : Emmy Ståhl; [2021]
  Keywords : 3D-Biosilk; breast cancer; 3D cell culture; recombinant spider silk; ZO-1; 3D-Biosilk; bröstcancer; 3D cellkultur; rekombinant spindeltråd; ZO-1;

  Abstract : Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer som drabbar kvinnor. Det är en heterogen och komplex sjukdom som består av flera undergrupper, var och en med distinkt morfologi och kliniska implikationer [1]. För att modellera och studera cellbiologi, vävnadsmorfologi, molekylära mekanismer och läkemedels effekter används cellkulturer [2]. READ MORE