Essays about: "miljö"

Showing result 1 - 5 of 3064 essays containing the word miljö.

 1. 1. Combining Smart Energy Storage with a Nordic PV Park : An explorative study of revenue-improving and cost-reducing battery services

  University essay from Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Author : Amanda Bränström; Jonna Söderberg; [2021]
  Keywords : battery storage; energy storage; PV park; primary frequency regulation; energy arbitrage; NPV; VRE; Li-ion; service stacking;

  Abstract : With global climate change as the main driver, there is an increase towards including more variable renewable energy (VRE) sources in the electricity mix. Energy production from utilizing the photovoltaic effect, or PV power, is increasing rapidly and is visioned to cover 5 – 10 % of Sweden’s electricity demand in 2040. READ MORE

 2. 2. Värmereducerande grönstrukturer : hur kan gröna strukturer användas för att lindra den urbana värmeöeffekten?

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Nils Vestlund; [2021]
  Keywords : gröna strukturer; värmeöeffekten; värmerelaterarad ohälsa; stadsklimat;

  Abstract : Det här arbetet undersöker gröna strukturer som åtgärd för att motverka värmeöeffekten i svenska städer. Värmeöeffekten innebär att det urbana landskapets dygnsmedeltemperatur är högre än i omgivande ruralt landskap. READ MORE

 3. 3. Farming for future - Combining sustainable farming with sustainable housing in Skedala

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Maria Mikaela Ledin; [2021]
  Keywords : Arts and Architecture;

  Abstract : The ecological footprint of mankind has made a large impact on the world and is one of the main reasons for climate change, which is now the greatest threat faced by humanity. The world’s population is getting larger and food production is running high to meet our needs. READ MORE

 4. 4. Skolgårdsgestaltningen påverkar användningen : gröna kvaliteter stärker ungdomars rätt till lek och vila

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Rut Lindeberg; [2021]
  Keywords : landskapsarkitektur; ungdomar; skolgårdsgestaltning; barnkonventionen; gröna kvaliteter;

  Abstract : Kring ungdomars skolgårdar finns en osäkerhet, målgruppen räknas som barn samtidigt som de närmar sig vuxen ålder. FNs Barnkonvention blev 2020 svensk lag vilket ger ungdomar rätt till lek och vila, under pauser från skolarbetet. Skollagen ger dock inget uttalat stöd för en skolgård utan fokuserar på målstyrda kunskapskrav. READ MORE

 5. 5. Användningen av Sveriges offentliga parker under 1800-talet : ett politiskt perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Johansson; [2021]
  Keywords : landskapsarkitekturens historia; offentliga parker; politiska landskap;

  Abstract : Offentliga parker började anläggas i svenska städer under 1800-talet, för första gången i historien fick idén om att alla har rätt till vackra gröna miljöer i staden spridning. Det var den borgerliga medelklassen som tog initiativ till parkerna och därmed formades de i hög grad efter deras ideal och preferenser. READ MORE