Essays about: "miljö"

Showing result 1 - 5 of 3489 essays containing the word miljö.

 1. 1. Grätzltransformation - Implementing the Superblock 2.0

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Katharina Deisting; [2022]
  Keywords : Superblock HumanScale Transformation TacticalUrbanism Climateadaptation ; Arts and Architecture;

  Abstract : The IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) report published in 2021 shows that global warming and its consequences progress at a rapid rate. (Masson-Delmotte, V. et al. 2021, p. READ MORE

 2. 2. Simulation and modelling of crowd control within the context of riots

  University essay from KTH/Datavetenskap

  Author : Erik Hedlund; Tobias Vinsa; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract : This project aims to shed light on the abilities of simulation to optimize crowd control management strategies. Simulations were chosen because the difficulties of analyzing crowd control management strategies during an ongoing riot. READ MORE

 3. 3. The ecological niche of the Black vanilla orchid (Gymnadenia nigra) in Vålådalen

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Author : Felix Gunnarsson; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Nature Nexus - Small town sustainability in an island context

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Emily Axtell Himber; [2022]
  Keywords : Urban Design; Rural Design; Denmark; Nexø; Bornholm; Small Town Sustainability; Residential; Yderområde i Danmark; Yderkommuner; Sunshine Island; Solskinsøen; Arts and Architecture;

  Abstract : Despite its sandy beaches, lush forest, and many sunshine hours, Bornholm was placed on a list along with 23 other municipalities as a peripheral area by Erhvervsstyrelsen in 2014. This designation means that the municipality’s income per capita is less than 90 percent of the national average and over an hour away from a large city. READ MORE

 5. 5. Från wayfaring till stråkobservationer : åtta insikter som uppmuntrar till att gå för en sinnligare gestaltning

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emelie Lenning; [2022]
  Keywords : ; forskningsmetod; fenomenologi; wayfaring; Ingold; sinnlig; perception; gestaltning; autoetnografi; stråkobservationer; landskapsarkitektur;

  Abstract : I ett samhälle som alltmer förlitar sig på kvantitativ data och digitaliserade analysverktyg riskerar människor att gå miste om kunskap och insikter som kan inhämtas från våra sinnen. Hur och vad vi uppfattar sinnligt påverkar hur vi mår i våra städer, men även hur städer och dess invånare utvecklas och formas (Pink 2008). READ MORE