Essays about: "miljö"

Showing result 1 - 5 of 3079 essays containing the word miljö.

 1. 1. INVESTIGATING THE VIABILITY OF PERFORMING DRIVING EXAMINATIONS IN A SIMULATED ENVIRONMENT The effect of mere presence and evaluation apprehension on driving performance

  University essay from Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Author : Oskar Ekström; Joel Ruthberg; Erik Van Der Maarel; [2019-08-07]
  Keywords : Driving Simulation; Driver Assessment; Swedish Driver Test; Social Facilitation; Social Impairment; Mere Presence; Evaluation Apprehension;

  Abstract : Denna rapport syftar till att ge insikter om hur simulatorer kan användas för att bedömaförarkompetens. För att simulatorer ska utgöra ett lämpligt alternativ till bedömningar på vägär det nödvändigt att förstå alla meningsfulla skillnader. En sådan skillnad kan utgöras av densociala närvaron av en examinator. READ MORE

 2. 2. Mätning av målprioritering, måluppfyllnad och kundtillfredsställelse : en jämförelse mellan svenska privata storskogsägare och ett förvaltningsbolag

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Alexander Westberg; [2019]
  Keywords : Privatskogsbruk; Skogliga mål; skogsförvaltning; kundnytta; metodtriangulering; enkät; ANOVA;

  Abstract : Trenden inom skogsbruket är att strukturen av skogsägare förändras. Undersökningar som är gjorda på utvecklingen av skogsmarknaden visar att skogsföretagen har varit långsamma att anpassa sitt tjänsteutbud till skogsägarnas förändrade behov och detta har skapat ett gap mellan skogsägarnas behov och skogsföretagens tjänsteutbud. READ MORE

 3. 3. Densification by Design

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Tony Nielsen; [2019]
  Keywords : urban design; urban planning; density; identity; urban character; spacemate; Utrecht; The Netherlands; sustainability; Arts and Architecture;

  Abstract : In order to achieve sustainable development, there is perhaps not one strategy more often used in contemporary urban planning than density. Many cities have a dedicated densification strategy of their inner city, such as HafenCity in Hamburg or Älvstaden in Gothenburg. READ MORE

 4. 4. Effect of filtration aid on downstream processing of polymer particles : Effektivisering av avvattningsprocessen av polymerpartiklar

  University essay from Luleå tekniska universitet/Industriell miljö- och processteknik

  Author : Emma Johansson; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Polymer particles are expandable and produced by Nouryon. The production consists of polymerization, dewatering and drying. Dewatering of polymer particlesis an important part of the production process and have a large impact on how efficient the downstream process can be performed. READ MORE

 5. 5. In Search Of The Missing Place

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Solène Thierry; [2019]
  Keywords : Urban; solitude; loneliness; porch; social architecture; city; public space; leftover space; new typology; public booth; privacy; urban loneliness; Arts and Architecture;

  Abstract : My research thesis is a search for a place to be, a place that would make the city an easier place to live and experience, when we are either constantly surrounded by a tumultuous public or isolated at home. My search has led me to define a place that could provide simultaneously Space and Time to bridge what is missing in both the public and the private. READ MORE