Essays about: "miljöarbete"

Showing result 1 - 5 of 52 essays containing the word miljöarbete.

 1. 1. Märkning inom den cirkulära ekonomin - en möjlighet i praktiken?

  University essay from Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Author : Emma Nilsson; [2019]
  Keywords : Circular economy; linear economy; eco-label; label; reuse; remanufacture and recycle; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : As the world population and the world economy continues increasing, theoverallconsumption in some parts of the world reach even more unsustainable proportions, which in turn leads to negative climate effects. To deal with this problem along with others, the concept circular economy has gained great importance. READ MORE

 2. 2. Förändringsprocesser i småföretag : en fallstudie om småföretag som inför miljömärkningen Green Key

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Agnes Lindberg; Janice Blomqvist; [2019]
  Keywords : förändringsprocess; småföretag; miljöarbete; drivkrafter; Green Key;

  Abstract : Förändringar i organisationer sker kontinuerligt och de kan se väldigt olika ut. En förändring kan vara relevant när ett företag vill förbättra sitt miljöarbete. För att ett företag ska arbeta mer hållbart kan de införa en miljömärkning i sin verksamhet. READ MORE

 3. 3. Industriellt samarbete för hållbar utveckling : en fallstudie om aluminiuminitiativet

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Caroline Olsson; [2019]
  Keywords : CSR; miljöarbete; intressenter; multi-stakeholder – initiative; network; nätverk; samverkan; wicked problem;

  Abstract : Från att lagar och regler har varit den främsta faktorn för att motivera företag och industrier att arbeta med miljöfrågor har påtryckningar från konsumenter och övriga intressenter blivit mer viktigt. Många intressegrupper får tillgång till hållbarhetsrelaterad information och blir därför insatta och medvetna om miljö och sociala aspekter på produktion och konsumtion. READ MORE

 4. 4. Motiverande kommunikation i organisationers arbete med ISO 14001 : en jämförande fallstudie på två organisationer

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Andreas Aldin; Adrian Michaelsson; [2019]
  Keywords : motivation; kommunikation; ledningssystem; MLS; miljö; ISO 14001; Miljöarbete; Miljömål;

  Abstract : Under de senaste 10 åren har organisationers användning av olika miljöledningssystem ökat markant och år 2017 var över 300 000 organisationer certifierade enligt ISO 14001 runt om i världen, vilket kan jämföras med EMAS där enbart 12 000 certifikat delats ut. Miljöledningssystem används för att vägleda och utveckla organisationer åt en riktning som ska främja både miljön och organisationen. READ MORE

 5. 5. Biogas production based on park waste - does Helsingborg have the potential?

  University essay from Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Author : Nikoline Gustafsson; [2019]
  Keywords : Biogas; circular society; resources; biogas substrate; park waste; biofertilizer; biochar; biokol; parkavfall; biogödsel; cirkulära städer; biogas substrat; resurser; rötning; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Biogas is a renewable fuel produced from various kinds of organic biomass primarily considered as waste from today's society. The biogas today are used as fuel in heat and electricity or upgraded to vehicle gas. READ MORE