Essays about: "miljöberikning"

Showing result 1 - 5 of 25 essays containing the word miljöberikning.

 1. 1. Kan miljöberikning öka baktriska kamelers (camelus bactrianus) användning av sitt utomhushägn : en observationsstudie på Furuviksparken

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Sara Morén; [2021]
  Keywords : baktrisk kamel; miljöberikning; Camelus bactrianus; djurpark; Furuviksparken; hägnutnyttjande; utomhushägn;

  Abstract : The Bactrian camel is a desert animal especially adapted to the harsh environment it lives in. It is part of the Camelidae family and exists as a wild species (Camelus ferus) and as a domesticated species (Camelus bactrianus). READ MORE

 2. 2. The effect of forage on piglets’ behavior in connection with weaning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Linnea Wikars; [2021]
  Keywords : behaviour; enrichment; forage; pig; silage; weaning;

  Abstract : Pigs’ (Sus scrofa) behaviors are affected by the environment they are housed in, where an enriched environment offers pigs to perform more diverse behaviors. Pigs reared in barren environments perform more oral manipulation toward their pen mates, compared to pigs reared in enriched environments. READ MORE

 3. 3. Fåglar som tar vatten över huvudet : en studie om sällskapsfåglars badbeteende och badvanor i hemmet

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Daniella Sevä; [2020]
  Keywords : badbeteende; sällskapsfåglar; miljöberikning; välfärd; vatten; fjäderunderhåll;

  Abstract : Litteratur om fåglars badbeteende är splittrat och inte ense över hur nödvändigt bad är vilket kan leda till välfärdsproblem för fåglar. Badbeteendet hos sällskapsfåglar har undersökts både genom litteratur och en enkätundersökning. Beteendet kan delvis styras av fåglarnas anatomi och fåglar är flexibla i sin badteknik. READ MORE

 4. 4. Aggression mellan hanmöss inhysta i två olika bursystem

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Sofia Elgåsen Tuolja; [2019]
  Keywords : Möss; Aggression; Miljöberikning;

  Abstract : Musen (Mus musculus) är, enligt EU:s definition av försöksdjur, det vanligaste försöksdjuret i Sverige. Det är en social liten gnagare som i naturen lever i grupper av olika konstellationer. De påverkas negativt både psykiskt och fysiskt av ensamhållning varför det är lagkrav inom EU att hålla möss i grupp så långt som möjligt. READ MORE

 5. 5. Möjligheterna för utplantering av lejon från fångenskap till det vilda

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Alva Sellgren Molander; [2019]
  Keywords : ex situ reintroduktion; lejon; ex situ bevarande; in situ bevarande;

  Abstract : Ex situ reintroduktion av lejon har tidigare gjorts med begränsande framgångar och har därmed dömts ut av många. Reintroducerade djur från fångenskap riskerar att sakna många av de essentiella egenskaperna för att klara sig i det vilda och rekommenderas inte att användas i första hand. READ MORE