Essays about: "miljöförorening"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the word miljöförorening.

 1. 1. Är en hamnsanering tillräcklig? : om miljösyn, lagstiftning och industriutsläpp

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Carl-Johan Ranvik; [2021]
  Keywords : miljöförorening; miljölagstiftning; Oskarshamn; Saft AB; miljöfarligt avfall;

  Abstract : Miljöföroreningar ifrån industrier är ett problem som påverkar människor och naturen. Regleringar och lagstiftning är till för att minska miljöfarliga utsläpp i naturen. Innan den svenska miljöskyddslagen kom till 1969, orsakade industrier i Oskarshamns hamnområde miljöföroreningarna vilket har resulterat i ett behov av sanering. READ MORE

 2. 2. Towards Circular Economy : Wood ash management for biomass CHP plants in the UK

  University essay from KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Author : Étienne Joseph Marcel Bastien; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : In response to climate change, the United Kingdom has committed to reach net zero greenhouse gas emissions by 2050. To reach the set target, the Committee on Climate Change is planning a notable increase of bioenergy up to 15% in the national energy mix and thus an increase of the amount of ash produced. READ MORE

 3. 3. Some Study related to Refractory Waste Management in Sweden : A move towards a greener and sustainable Swedish steel industry

  University essay from KTH/Materialvetenskap

  Author : Surbhi Shivaji Jogdand; [2020]
  Keywords : Refractory waste; Swedish steel producers; Recyclers; MgO-C bricks; Fines; MgO; Carbon elimination; Agriculture industry; Eldfast avfall; svenska stålproducenter; Återvinnare; MgO-C-tegel; Böter; MgO; Koleliminering; Jordbruksindustri.;

  Abstract : Decades  ago,  1  ton  of  steel  required  80  kg  of  refractory  material.  While  the  scenario  has completely changed over the years. Today, 1 ton of steel needs approximately 11 kg of refractory material   depending   on   the   steelworks. READ MORE

 4. 4. Läkemedelsverket återkallande av flunixin för behandling av livsmedelsproducerande djur

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Ulrika Holmquist; [2019]
  Keywords : Dietanolamin; DEA; flunixin; carcinogent;

  Abstract : Flunixin är ett antiinflammatoriskt och smärtstillande veterinärläkemedel. Det har tillsammans med fyra andra veterinära läkemedel blivit återkallade för medicinering av livsmedelsproducerande djur inom EU. Syftet med litteraturstudien är att utreda vad som ligger bakom återkallandet och vilka risker dietanolamin utger. READ MORE

 5. 5. Effekt av tid och temperatur på homogeniseringsresistenta spermatider

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Caroline Stålheim; [2018]
  Keywords : Homogeniseringsresistenta spermatider; förvaringstid; Temperatur; testikelvävnad; Tjur;

  Abstract : Bedömningar av reproduktionstoxicitet görs på både tama och vilda djur, ibland används djurarter som så kallade indikatorarter. En indikator kan beskrivas som en icke-mänsklig organism vilken kan reagera på en miljöförorening innan föroreningen påverkar människor. READ MORE