Essays about: "miljöfarligt avfall"

Found 1 essay containing the words miljöfarligt avfall.

  1. 1. Är en hamnsanering tillräcklig? : om miljösyn, lagstiftning och industriutsläpp

    University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Author : Carl-Johan Ranvik; [2021]
    Keywords : miljöförorening; miljölagstiftning; Oskarshamn; Saft AB; miljöfarligt avfall;

    Abstract : Miljöföroreningar ifrån industrier är ett problem som påverkar människor och naturen. Regleringar och lagstiftning är till för att minska miljöfarliga utsläpp i naturen. Innan den svenska miljöskyddslagen kom till 1969, orsakade industrier i Oskarshamns hamnområde miljöföroreningarna vilket har resulterat i ett behov av sanering. READ MORE