Essays about: "miljömål"

Showing result 1 - 5 of 89 essays containing the word miljömål.

 1. 1. Matlandskap : om kommuners fysiska planering för hållbara livsmedelssystem

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Karolina Wingård; [2021]
  Keywords : livsmedelssystem; jordbruk; matproduktion; foodscape; biologisk mångfald; biotoper; ekosystem; ekosystemtjänster; miljömål; Tanum;

  Abstract : Food production and land use could be blamed for a lot of the global environmental issues present in todays society. With an ever increasing global population and steadily increasing effects of climate change, which threaten our crops, there is likely potential for issues to increase in scope and severity. READ MORE

 2. 2. Large Scale Photovoltaic Market Analysis In Italy

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Federico Annese; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : The environmental targets set by Europe of reaching a net zero carbon emission by 2050 and the European Green Deal have increased the environmental targets previously set. The Italian government managed to reach the targets set by 2020 in advance and started to work on the 2030 targets in 2017. READ MORE

 3. 3. The impact of the EU Taxonomy : A Qualitative Study Exploring the Impact of the EU Taxonomy on Actively Managed Sustainable Funds in the Swedish Market

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Gustav Ingre; Carl Victor Passburg; [2020]
  Keywords : EU Taxonomy; ESG; Sustainable investments; Sustainable funds; EU Taxonomi; ESG; Hållbara investeringar; Hållbara fonder;

  Abstract : The European Union (EU) is attempting to steer capital towards environmentally friendly investments by implementing a new classification system for sustainable investments, the EU Taxonomy. However, the classification system may be ineffective in countries such as Sweden where similar systems already exist. READ MORE

 4. 4. Swedish FES-related policy : integration of national objectives and factors affecting local actors’ policy respons

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Anna Gebre-Medhin; [2020]
  Keywords : conflict-management; decision-making support; forest ecosystem services; forest policy; policy implementation; policy integration; Sweden; beslutsfattande; konflikthantering; policyimplementering; skogliga ekosystemtjänster; skogspolitik; Sverige;

  Abstract : Paper 1 There is a trend towards intensification of forest use in many European countries, fuelled by an increased demand for forest products and services, driven by the global population, income growth and an increasing per capita consumption of forest products and forest ecosystem services, and politically promoted by a shift towards a bio-based economy. Based on the assumption that decisions on forest management relate to synergies—e. READ MORE

 5. 5. Nyckelparametrar för en levande landsbygd

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Hanna-Louise Aasen; [2020]
  Keywords : landsbygd; landsbygdsutveckling; urbanisering; ruralisering; avfolkning; resiliens; klimatförändringar; jordbruk;

  Abstract : Denna uppsats behandlar frågan om levande landsbygd, där människor bor och trivs i hela landet, samt vilka förutsättningar gjort att så idag inte är fallet i Sverige. Upptäckten av fossila energislag har förändrat den mänskliga civilisationen på många sätt, inte minst genom förändrade produktionssätt inom framställningen av livsmedel och skogsråvara samt fabriksproduktionen av varor. READ MORE