Essays about: "miljömål"

Showing result 1 - 5 of 93 essays containing the word miljömål.

 1. 1. Matlandskap : om kommuners fysiska planering för hållbara livsmedelssystem

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Karolina Wingård; [2021]
  Keywords : livsmedelssystem; jordbruk; matproduktion; foodscape; biologisk mångfald; biotoper; ekosystem; ekosystemtjänster; miljömål; Tanum;

  Abstract : Food production and land use could be blamed for a lot of the global environmental issues present in todays society. With an ever increasing global population and steadily increasing effects of climate change, which threaten our crops, there is likely potential for issues to increase in scope and severity. READ MORE

 2. 2. Large Scale Photovoltaic Market Analysis In Italy

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Federico Annese; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : The environmental targets set by Europe of reaching a net zero carbon emission by 2050 and the European Green Deal have increased the environmental targets previously set. The Italian government managed to reach the targets set by 2020 in advance and started to work on the 2030 targets in 2017. READ MORE

 3. 3. Förtätning och landskap för välbefinnande – en konflikt i kommunal planering : en analys av Linköpings kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emil Karlborg; [2021]
  Keywords : hållbar stadsutveckling; planeringsideal; kommunala strategier; förtätning; grönområden; stadsstrukturer; miljömål;

  Abstract : Det här examensarbetet är en studie som behandlar behovet av strategier för att hantera konflikter som uppstår vid förtätning av städer i förhållande till stadens grönområden. Eftersom förtätning innebär att bebyggelsestrukturen blir tätare hamnar det på bekostnad av öppna ytor i staden. READ MORE

 4. 4. Who Should Pay for Pollution? - The Relationship between the European Green Deal, State Aid for Environmental Protection, and the Polluter Pays Principle

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Zacharias Lilja Jensen; [2021]
  Keywords : EU-rätt; EU law; konkurrensrätt; State aid; Statliga stödåtgärder; Polluter pays principle; förorenaren betalar principen; Law and Political Science;

  Abstract : Europeiska Kommissionens riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd och energi fungerar som rådgivande dokument till Medlemsstater när de utvecklar statliga stödåtgärder för miljöskydd och energi. Kommissionen har lagt till förslag att utvidga riktlinjernas räckvidd för att implementera den europeiska gröna given som fastställer målet för Europa att bli klimatneutralt 2050. READ MORE

 5. 5. The impact of the EU Taxonomy : A Qualitative Study Exploring the Impact of the EU Taxonomy on Actively Managed Sustainable Funds in the Swedish Market

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Gustav Ingre; Carl Victor Passburg; [2020]
  Keywords : EU Taxonomy; ESG; Sustainable investments; Sustainable funds; EU Taxonomi; ESG; Hållbara investeringar; Hållbara fonder;

  Abstract : The European Union (EU) is attempting to steer capital towards environmentally friendly investments by implementing a new classification system for sustainable investments, the EU Taxonomy. However, the classification system may be ineffective in countries such as Sweden where similar systems already exist. READ MORE