Essays about: "miljövärdering"

Found 4 essays containing the word miljövärdering.

 1. 1. Climate Impact from Operational Energy Use in Facilities & Households

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Eveline Haugaard; [2019]
  Keywords : Operational energy use; Climate impact; LCA methodology; Environmental evaluation of energy;

  Abstract : In 2017, the Swedish Parliament voted for a climate aim which says Sweden should achieve zero net emissions of greenhouse gases in 2045. The building and construction sector is one of the sectors that needs to reduce it’s climate impact. As of 2016, 12. READ MORE

 2. 2. Valuation of Forest Non-Market Values : An empirical study in Northern Sweden

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Daniel Otterbeck; Fredrik Lundstedt; [2017]
  Keywords : Forestry rotation period; Environmental valuation; Forest conservation; Rotationsperiod; miljövärdering;

  Abstract : The purpose of this study was to investigate the Willingness to Pay (WTP) of conserving a ten hectares forest area in Rutvik, amongst the population of Luleå municipality. Furthermore, the study investigated the factors influencing the WTP and its impact on a Faustmann-Hartman rotation period. READ MORE

 3. 3. Verktyg för värdering av miljöpåverkan vid investeringar i det svenska elstamnätet

  University essay from SLU/Dept. of Energy and Technology

  Author : Karin Lövebrant; [2012]
  Keywords : elnät; stamnät; miljöpåverkansbedömning; ReCiPe 2008; miljövärdering ; externa kostnader;

  Abstract : During the period 2009-2013, investments in the Swedish national grid increase by a factor of ten compared to previous years. In order to fulfil their mission to manage the national grid in a safe, efficient and environmentally sound way, Svenska Kraftnät (Swedish National Grid) needs to take all these perspectives into account while planning new investments. READ MORE

 4. 4. Hur värderar konsumenter ekologiskt bröd? : en värderingsstudie med Contingent Valuation Method

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Carin Blom; [2010]
  Keywords : Miljövärdering; betalningsvilja; RUM; ekologiskt bröd;

  Abstract : Då dagens konsumenter har blivit mer hälsomedvetna, har bättre tillgång på information och är dessutom mer krävande har efterfrågan på mer hälsosamma, säkra och miljövänliga livsmedel ökat starkt de senaste åren (McCluskey, 2000). Företag behöver därför uppmärksamma konsumenters efterfråga och skapa mer miljövänliga produkter för att skapa ett hållbart jordbruk och en mer hållbar produktion. READ MORE