Essays about: "milk composition"

Showing result 1 - 5 of 116 essays containing the words milk composition.

 1. 1. Påverkas kalven av kons utfodring under dräktigheten?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Elin Johansson; [2020]
  Keywords : fosterutveckling; näringsbehov; essentiella fettsyror; tillväxt; födelsevikt; råmjölk;

  Abstract : Kalvens hälsa och prestation har stor betydelse i mjölk- och dikalvsproduktion. Utfodringen under kons dräktighet har betydelse för både kon och hennes foster. Vanligtvis i produktionen anpassas utfodringen för att uppfylla kons näringsbehov för att hålla henne i rätt hull inför kalvning. READ MORE

 2. 2. Energy & redox fluxes in Lactobacillus reuteri DSM 17938 on different sugars

  University essay from Lunds universitet/Teknisk mikrobiologi; Lunds universitet/Bioteknik

  Author : Katarzyna Bengtsson; [2019]
  Keywords : Energy; redox fluxes; Lactobacillus reuteri DSM 17938; different sugars; applied microbiology; teknisk mikrobiologi; Biology and Life Sciences; Chemistry; Technology and Engineering;

  Abstract : Under anaerobic condition the specific growth rate of Lactobacillus reuteri DSM 17938 on different sugars, was analyzed using spectrophotometry. Electron acceptor (fructose) supported cells to cope with poor energy recovery by re-oxidising the NADH, thus enabling ATP formation thru acetate production, while fermenting glucose via the phosphoketolase pathway (PKP) and simultaneously operating via Embden-Meyerhof pathway (EMP). READ MORE

 3. 3. Individuella skillnader i grovfoderintag hos mjölkkor : sambandet mellan grovfoderintag och djuregenskaper

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Filippa Larsson; [2019]
  Keywords : mjölkkor; foderintag; grovfoderintag; konsumtionsförmåga; djurfaktorer; grovfoder; ensilage;

  Abstract : Dagens mjölkkor utfodras med stora mängder kraftfoder för att åstadkomma en hög mjölkavkastning. Kornas matsmältningsapparat är uppbyggt för att kunna inta stora mängder grovfoder och i Sverige har vi goda förutsättningar för att producera vallfo-der av hög kvalité. READ MORE

 4. 4. Plasmin and plasminogen variation in bovine raw milk : impact of season, breed and milking system

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Jaafar Khaled; [2019]
  Keywords : Plasmin; season; breed; milking system; milk composition; plasminogen;

  Abstract : Plasmin (PL) is a native proteinase in milk, which combines a complex system consisting of its zymogen called plasminogen (PG), inhibitors and activators, which activity is known to make considerable changes in the dairy products, which represent in irregulating of casein hydrolysis and poor clotting properties, that may slow the cheese ripening process and consequently increase the processing expense. The objective of this study was to investigate if on-farm factors (i. READ MORE

 5. 5. CAE och juverhälsa : en översiktsbild över hur CAE påverkar juverhälsa och mjölkproduktion hos mjölkgetter

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Matilda Kreutz; [2019]
  Keywords : CAE; mastit; celltal; mjölkproduktion; mjölksammansättning; get;

  Abstract : Det huvudsakliga syftet med kommersiell gethållning i Sverige är mjölk som används för ostproduktion. För att ha en bra produktion är det viktigt med friska djur, god juverhälsa och bra mjölkkvalitet. READ MORE