Essays about: "milk production"

Showing result 1 - 5 of 405 essays containing the words milk production.

 1. 1. Modelling animal health as a production factor in dairy production : a case of Swedish dairy agriculture

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Cassandra Bjelkelöv Telldahl; [2019]
  Keywords : animal health; Cobb-Douglas; dairy production; investing; managerial economics; mastitis; production function; regression aAnalysis; SCC;

  Abstract : Farm animal diseases affect livestock production in several different ways. From an economic perspective, diseases are an undesirable contribution to the production process. Diseases thereby lower the producer's profit margins by reducing animal health and causing unnecessary suffering to the animals. READ MORE

 2. 2. Multi-criteria assessment of biomethane production from waste and residual feedstocks of Emilia-Romagna (Italy)

  University essay from SLU/Dept. of Energy and Technology

  Author : Giovanni Zanaroli; [2019]
  Keywords : biomethane; nutrients recycling; anaerobic digestion; multi-criteria assessment; transport;

  Abstract : Biomethane can be produced by anaerobic digestion of residues or wastes and it can be used as a renewable fuel for transport. It is associated with reduced GHG emissions, offsetting of fossil fuels and of mineral fertilizers, waste management and nutrient recycling in agriculture. READ MORE

 3. 3. Mjölkproducenters användande av hjälpverktyg och dess eventuella påverkan på mjölkkornas produktionsresultat

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Fanny Gunnarsson; [2019]
  Keywords : mjölkkor; mjölkproducenter; mjölkavkastning; produktions-resultat; Kokontrollen; hjälpverktyg; beslut; Växa Sverige; provmjölkning; AMS; mjölkningssystem; besättningsstorlek; produktionsstyrning;

  Abstract : Sveriges lantbruk har genomgått en stor förändring de senaste årtiondena. Det ekonomiska läget har länge varit pressat vilket bidragit till att antalet gårdar i Sverige har på ca 40 år halverats. För att bibehålla konkurrenskraften på marknaden har även strukturella förändringar skett inom varje produktions-gren. READ MORE

 4. 4. Betydelse av tillgång till foderplats för mjölkkons produktion och hälsa

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Ellen Lindqvist; [2018]
  Keywords : mjölkkor; foderplats; foderintag; ståtid; undanträngningar;

  Abstract : Vid utformning av ladugårdar är det mycket att ha i beaktande, särskilt när det sedan 2007 har varit förbjudet att bygga ladugårdar för uppbundna djur. Liggbås, gångar och foderplatser är exempel på aspekter som lantbrukarna måste ta hänsyn till. READ MORE

 5. 5. Beyond milk : framing milk and oat-drink campaigns in Sweden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Maria Eduarda Rigo Cavinato; [2018]
  Keywords : Framing Theory; Social-Media; Milk; Oat-drink; Environmental Impact;

  Abstract : The growing demand for products that cause minimal environment impact and follow a sustainable production system allow new brands and marketing concepts to compete with traditional companies and well established products on the market. Through Facebook and Instagram, companies are able to connect with their consumers and present their own point of view on many different subjects. READ MORE