Advanced search

Showing result 1 - 5 of 431 essays matching the above criteria.

 1. 1. Market regulations targeting emissions from the European Union's milk industry - An Environmental Economic Thesis

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Author : Elin Ekström; Emelie Åsbrink; [2019-08-08]
  Keywords : Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram;

  Abstract : The objective of the thesis is to investigate how two different emission tax levels can change the greenhouse gas emissions from the European Union’s milk industry. The two different tax levels are an EU ETS price of 25.85 euros per tonne of emissions and a Pigouvian tax of 42 euros per tonne of emissions. READ MORE

 2. 2. Field study of the drought’s impact on feeding strategy and biological parameters in early lactation dairy cattle

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Mikaela Würtz; [2019]
  Keywords : dairy cattle; drought; energy balance; feeding; metabolism;

  Abstract : The summer of 2018 was unusually warm and dry. For animal production, this resulted in poor pastures, reduced harvests of crops, such as roughage and grains, and increased risk for heat stress in the animals. The drought led to problems as in shortage of animal feed, which made the feeding of dairy cattle difficult. READ MORE

 3. 3. Etiska aspekter på grishållning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Alexandra Granlund; [2019]
  Keywords : utilitarismen; djurrättighetsetiken; rättfärdiga; grishållning; etik; gris; kött;

  Abstract : Grisen har sedan långt tillbaka i tiden varit en viktig källa till kött för människan och än idag är griskött populär mat i stora delar av världen. Till skillnad från exempelvis får och kor, som hålls för såväl kött som ull respektive mjölk, hålls grisar med det primära syftet att förse människan med produkter från dess döda kropp. READ MORE

 4. 4. Energy & redox fluxes in Lactobacillus reuteri DSM 17938 on different sugars

  University essay from Lunds universitet/Teknisk mikrobiologi; Lunds universitet/Bioteknik

  Author : Katarzyna Bengtsson; [2019]
  Keywords : Energy; redox fluxes; Lactobacillus reuteri DSM 17938; different sugars; applied microbiology; teknisk mikrobiologi; Biology and Life Sciences; Chemistry; Technology and Engineering;

  Abstract : Under anaerobic condition the specific growth rate of Lactobacillus reuteri DSM 17938 on different sugars, was analyzed using spectrophotometry. Electron acceptor (fructose) supported cells to cope with poor energy recovery by re-oxidising the NADH, thus enabling ATP formation thru acetate production, while fermenting glucose via the phosphoketolase pathway (PKP) and simultaneously operating via Embden-Meyerhof pathway (EMP). READ MORE

 5. 5. Konventionell och ekologisk mjölkproduktion : vilka är skillnaderna gällande miljöaspekter?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Amanda Jacobsson; [2019]
  Keywords : LCA; mjölkgård; växthusgaser; klimatpåverkan; miljöpåverkan;

  Abstract : Livsmedelsproduktionens utmaningar inför framtiden är bland annat en intensifiering, förändrad markanvändning och att reducera utsläpp av växthusgaser. Detta i kombination med en expansion av ekologisk livsmedelsproduktion har gjort utvärderingar och jämförelser mellan olika produktionsformers miljömässiga hållbarhet relevant. READ MORE