Essays about: "milk yield"

Showing result 1 - 5 of 202 essays containing the words milk yield.

 1. 1. Konventionell och ekologisk mjölkproduktion : vilka är skillnaderna gällande miljöaspekter?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Amanda Jacobsson; [2019]
  Keywords : LCA; mjölkgård; växthusgaser; klimatpåverkan; miljöpåverkan;

  Abstract : Livsmedelsproduktionens utmaningar inför framtiden är bland annat en intensifiering, förändrad markanvändning och att reducera utsläpp av växthusgaser. Detta i kombination med en expansion av ekologisk livsmedelsproduktion har gjort utvärderingar och jämförelser mellan olika produktionsformers miljömässiga hållbarhet relevant. READ MORE

 2. 2. Udder health inflammatory markers in camel milk (Camelus dromedarius) and milk yield

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sofie Tinggren; [2019]
  Keywords : camel; subclinical mastitis; inflammatory markers; milk yield;

  Abstract : Kenya is one of the biggest producers of camel milk in the world. Apart from milk production, camels are also a very important source of food and income for pastoralists. Camels (Camelus dromedarius) are well adapted to the harsh environments and arid parts of the country. READ MORE

 3. 3. Variation in milk composition and its correlation to rennet induced coagulation : a case study from northern Sweden

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Mathilda Bergman; [2019]
  Keywords : coagulation properties; rennet coagulation time; gel firmness; gross composition; casein micelle size;

  Abstract : The coagulation of milk is a basic requirement in cheese making and determines yield, texture and aromas. The coagulation time and the resulting gel is due to the milk properties, variation and quality. READ MORE

 4. 4. Mjölkproducenters användande av hjälpverktyg och dess eventuella påverkan på mjölkkornas produktionsresultat

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Fanny Gunnarsson; [2019]
  Keywords : mjölkkor; mjölkproducenter; mjölkavkastning; produktions-resultat; Kokontrollen; hjälpverktyg; beslut; Växa Sverige; provmjölkning; AMS; mjölkningssystem; besättningsstorlek; produktionsstyrning;

  Abstract : Sveriges lantbruk har genomgått en stor förändring de senaste årtiondena. Det ekonomiska läget har länge varit pressat vilket bidragit till att antalet gårdar i Sverige har på ca 40 år halverats. För att bibehålla konkurrenskraften på marknaden har även strukturella förändringar skett inom varje produktions-gren. READ MORE

 5. 5. CAE och juverhälsa : en översiktsbild över hur CAE påverkar juverhälsa och mjölkproduktion hos mjölkgetter

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Matilda Kreutz; [2019]
  Keywords : CAE; mastit; celltal; mjölkproduktion; mjölksammansättning; get;

  Abstract : Det huvudsakliga syftet med kommersiell gethållning i Sverige är mjölk som används för ostproduktion. För att ha en bra produktion är det viktigt med friska djur, god juverhälsa och bra mjölkkvalitet. READ MORE