Essays about: "milk"

Showing result 1 - 5 of 783 essays containing the word milk.

 1. 1. PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF BOVINE MEAT AND MILK FACTOR VESICLES/PARTICLES & IDENTIFICATION OF MSBI1 REP INTERACTING PROTEINS

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

  Author : Farhana Manzoor; [2020]
  Keywords : Bovine meat and milk factors; multiple sclerosis; immunoprecipitation co-immunoprecipitation; protein dimers; mass spectrometry; immunodetection; cesium chloride density gradient centrifugation; sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis; vesicle; particle; interaction partner; pull-down assay.;

  Abstract : Introduction: Bovine meat and milk factors (BMMF) frequently isolated from bovine meat and milk, are discussed as putative causative agents for breast, colon and possibly other cancers. The hypothesis was formulated based on earlier correlative studies indicating that BMMFs could indirectly trigger inflammation, accumulate mutational events via reactive oxygen and nitrogen species production which eventually provokes tumor formation. READ MORE

 2. 2. Grovfodrets påverkan på mjölkens bakterieflora : en delstudie inom projektet ”Integrerad kvalitetsstyrning för ökad lönsamhet i produktion av norrländsk långlagrad ost”

  University essay from SLU/Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

  Author : Emelie Eriksson; [2020]
  Keywords : bakterieflora mjölk; bakterieflora grovfoder; mjölksyrabildande bakterier; ensileringsmetoder;

  Abstract : Detta examensarbete är gjort inom ett större forskningsprojekt rörande kvalitetsstyrning för ökad lönsamhet vid produktion av långlagrad ost, initierat av Norrmejerier och SLU. Examensarbetet berör mjölkens bakterieflora på gårdarna och hur den kan påverkas av grovfodret som produceras och utfodras. READ MORE

 3. 3. I skuggan av sommarens torka finns känslorna : en studie om mjölkbönders upplevelser från sommarens torka 2018

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Kristin Halvarsson; [2020]
  Keywords : torkan 2018; mjölkproducenter; coping-strategier; sociala relationer; känslomässig upplevelse;

  Abstract : Under sommaren 2018 utsattes Sverige för extremt väder i form av höga temperaturer och låga nederbördsmängder. Sämre tillväxt på beten och vallar, mindre spannmålsskördar och låga vattennivåer som orsakade foder- och vattenbrist blev direkta följer av den extremt varma och torra sommaren. READ MORE

 4. 4. Consumer attitudes towards environmental marketing : A study regarding consumer attitudes towards environmental marketing within the milk- industry

  University essay from Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Author : Mervenur Özalp; Malin Puschmann Maajaakkola; [2020]
  Keywords : Environmental marketing; consumer scepticism; premium price; green consumer; consumer attitudes; subjective norms; consumer behaviour; loyalty; perceived consumer efficiency; knowledge.;

  Abstract : Due to modern consumption-levels being too high, researchers claim that there is a need for sustainable marketing as well as a change in consumer attitudes towards sustainability. The purpose of this study is to examine how environmental marketing on everyday commodities such as milk affects consumer attitudes, as well as to find out which are the most influential determinants affecting these attitudes. READ MORE

 5. 5. Market regulations targeting emissions from the European Union's milk industry - An Environmental Economic Thesis

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Author : Elin Ekström; Emelie Åsbrink; [2019-08-08]
  Keywords : Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram;

  Abstract : The objective of the thesis is to investigate how two different emission tax levels can change the greenhouse gas emissions from the European Union’s milk industry. The two different tax levels are an EU ETS price of 25.85 euros per tonne of emissions and a Pigouvian tax of 42 euros per tonne of emissions. READ MORE