Essays about: "mineralomsättning"

Found 1 essay containing the word mineralomsättning.

  1. 1. Tackans kalciumomsättning under högdräktighet och tidig laktation

    University essay from SLU/Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

    Author : Klara Karlsson; [2017]
    Keywords : kalciumbrist; hypokalcemi; mineralomsättning; fårproduktion;

    Abstract : Under sen dräktighet och tidig laktation kan tackor drabbas av kalciumbrist (hypokalcemi). Tackan tappar aptiten, blir vinglig, förlorar förmågan att resa sig och faller till sist i koma. Behandling med en intravenös injektion av kalcium ger en snabb återhämtning. READ MORE