Essays about: "minoritet"

Showing result 1 - 5 of 24 essays containing the word minoritet.

 1. 1. STEREOTYPICAL OR NON-STEREOTYPICAL? : WHICH HATE CRIMES ARE EASIER TO CATEGORIZE?

  University essay from Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Author : Maria Blem; Stephanie Kruuse av Verchou; [2023]
  Keywords : Expressions of hate motive; hate crimes; majority-on-minority cases; minority-on-minority cases; police reports; stereotyping; Hatbrott; majoritet-på-minoritet fall; minoritet-på-minoritet fall; stereotyper; uttryck av hatmotiv;

  Abstract : Hate crime is an umbrella concept where the motive is to violate an individual or group based on their ethnicity, skin color, religious beliefs, sexual orientation, or gender identity or expression. This study examined police reports from the year 2018, marked as hate crimes. READ MORE

 2. 2. Safety in Urban Spaces using Urban Planning: a Comparative Study in Bogotá, Colombia

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Sara Sandefeldt; [2023]
  Keywords : Urban planning; Bogotá; Colombia; safety; urban design; urban spaces; women; gender; fear Stadsplanering; trygghet; publika rum; kvinnor; kön; rädsla; Arts and Architecture;

  Abstract : Many cities around the world are facing the same challenges when it comes to the ability for women to move around and feel safe in public spaces. For women, using public spaces entails fear of sexual violence and of being attacked, which forces them to always be vigilant and reduces their quality of life. READ MORE

 3. 3. Exploring Software Project Planning through Effort Uncertainty in Large Software Projects : An Industrial Case Study

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Author : Jesper Ellis; Elion Eriksson; [2023]
  Keywords : Software project planning; Effort estimation; Uncertainty; Solution verification; Mjukvarutprojektsplanering; Ansträngningsuppskattning; Osäkerhet; Lösningsverifiering;

  Abstract : Background. Effort estimation is today a crucial part of software development planning. However, much of the earlier research has been focused on the general conditions of effort estimation. Little to no effort has been spent on solution verification (SV) of the projects. READ MORE

 4. 4. Kaninägares kunskap om otit och eventuella upplevda svårigheter vid behandling av sällskapskaniner : med fokus på hängörade kaniner

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Alva Eliasson; William Nystås; [2023]
  Keywords : adherence; compliance; information; kanin; oryctolagus cuniculus; symptom; öroninflammation;

  Abstract : Kaniner är ett av de vanligaste sällskapsdjuren i Sverige. Det förekommer bristfällig kunskap om kaninens normala beteende och behov bland kaninägare, vilket kan leda till att tecken på sjukdom inte uppmärksammas i ett tidigt skede och kan vara en bidragande faktor till utveckling av sjukdom. READ MORE

 5. 5. Platsanknuten konstnärlig gestaltning : vikten av att välja rätt plats för konst i det offentliga rummet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Backman; Sofie Laitamaa; [2022]
  Keywords : Landskapsarkitektur; offentlig konst; platsspecifik konst; tornedalsk konst; gestaltning; social hållbarhet; offentliga rummen; assimileringspolitik; minoritet; Tornedalen; tornedalingar; samverkan; samråd;

  Abstract : Tornedalingar är en svensk minoritet från Tornedalen som ligger i norra Sverige. Under historien har minoriteten utsatts för en assimileringspolitik för att försvenska tornedalingar. Detta har framförallt påverkat användningen av deras språk, meänkieli. READ MORE