Essays about: "minoritet"

Showing result 1 - 5 of 20 essays containing the word minoritet.

 1. 1. Platsanknuten konstnärlig gestaltning : vikten av att välja rätt plats för konst i det offentliga rummet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Backman; Sofie Laitamaa; [2022]
  Keywords : Landskapsarkitektur; offentlig konst; platsspecifik konst; tornedalsk konst; gestaltning; social hållbarhet; offentliga rummen; assimileringspolitik; minoritet; Tornedalen; tornedalingar; samverkan; samråd;

  Abstract : Tornedalingar är en svensk minoritet från Tornedalen som ligger i norra Sverige. Under historien har minoriteten utsatts för en assimileringspolitik för att försvenska tornedalingar. Detta har framförallt påverkat användningen av deras språk, meänkieli. READ MORE

 2. 2. How to mainstream secondhand consumption - a quantitative case study of a company in the refurbishment products industry

  University essay from Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Author : Johanna Andersson; [2022]
  Keywords : Circular business models; Consumer behavior; E-commerce; Industrial refurbishment; Refurbished goods; Reuse; Secondhand products; Sustainable consumption; Used goods; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : The shortage of Earth’s limited resources is becoming more evident and our planet’s climate system is under immense pressure. To combat these problems, more people investigate the concept of circularity. READ MORE

 3. 3. Få kvinnor som är chefer i en mansdominerad skogsbransch

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : My Persson Ek; Linda Sjöstedt; [2021]
  Keywords : norm; jämställhet; minoritet;

  Abstract : Kvinnor i skogsbranschen är i minoritet (Lidestav och Sjölander 2007), traditionellt sett har det alltid varit så (Lidestav 2011). Detta leder till att kvinnor anses som avvikande ifrån normen (Blomquist och Röding 2010). Problemet uppkommer redan vid utbildningarna, där andelen kvinnor som söker är få (Lidestav 2011). READ MORE

 4. 4. Vilka faktorer påverkar avelsarbetet med snöleoparder i europeiska djurparker?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Mattias Johansson; [2021]
  Keywords : snöleopard; mortalitet; avelsarbete;

  Abstract : Snöleoparden (Panthera uncia) har länge ansetts hotad i det vilda, både av tjuvjakt, men på senare tid även av habitatförlust från miljöförändringar och människopåverkan. Sedan slutet av1900-talet så har det funnits ett internationellt samarbete i avelsrutiner, och majoriteten av hållarna utanför kinesiska fastlandet är med i samma stambok för att se till att hålla arten genetiskt diversifierad. READ MORE

 5. 5. Minority rights in Kosovo : A case study on Torbeshis experiences

  University essay from Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Author : Elma Mislimi; Eljesa Ajeti; [2021]
  Keywords : minority rights; minority issues; Torbesh Kosovo; inter-ethnic tensions; post-war Kosovo; Serb-Albanian relations; implementation; ethnic minority; linguistic challenges; assimilation; albanization; minoritetsrättigheter; minoritetsfrågor; Torbesjer Kosovo; spänningar mellan etniska grupper; efterkrigstiden Kosovo; serbisk-albanska relationer; implementering; etnisk minoritet; språkliga utmaningar; assimilering; albanisering;

  Abstract : Ever since Kosovo’s declared Independence in 2008, the nation has opted for a multi-ethnic approach by adopting a legal framework that contains several laws promoting and protecting minority rights, although these have remained rather stagnant in implementation. The minorities in Kosovo have furthermore been affected by the Serb-Albanian relations and inter-ethnic tensions by creating divisions and societal challenges. READ MORE