Essays about: "mjölkbesättningar"

Showing result 1 - 5 of 21 essays containing the word mjölkbesättningar.

 1. 1. Mapping the seroprevalence of influenza D virus in Swedish dairy herds

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Axel Eriksson; [2021]
  Keywords : Influenza D virus; IDV; BRD; seroprevalence; Sweden; ELISA; dairy cattle; cows;

  Abstract : Influenza D virus, IDV, is a member of the Orthomyxoviridae family and was discovered in North America, 2011. The virus was first found in swine but has since then been found in a broad range of hosts. Studies have shown that cattle appear to be the main reservoir. READ MORE

 2. 2. Mjölkföretagares inställning och tankar om inkalvningsålder : stämmer den teoretiska rekommendationen med praktiken?

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Cecilia Strömvall; Lisa Holmström; [2020]
  Keywords : inkalvningsålder; lantbruksrådgivning; rekryteringsstrategi; mjölkproduktion; produktionsbeslut; Age at first calving; dairy farm; decisions about production; advisers; replacement heifer strategy;

  Abstract : Inkalvningsålder är ett ganska omtvistat ämne där åsikterna ofta skiljer sig åt. Det finns ekonomiska aspekter, men också olika förutsättningar ute på olika gårdar som kan vara nästintill omöjliga att ta hänsyn till vid ekonomiska beräkningar. Svenska mjölkbesättningar har idag en inkalvningsålder på 27,3 i snitt. READ MORE

 3. 3. Inventering av uppfödningssystem som tillåter ko-kalvkontakt i svenska mjölkbesättningar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Karin Jonsson; [2019]
  Keywords : Kalv; uppfödningssystem; ko-kalvkontakt;

  Abstract : Historiskt sett har kalven varit av liten ekonomisk betydelse inom mjölkproduktionen i Sverige och har tillåtits att dia endast en kortare tid efter födseln, för att därefter skiljas från kon. En viktig bidragande anledning till detta är troligtvis att kalvar som fått gå några dygn tillsammans med kon uppvisar fler stressrelaterade beteenden vid separationen än kalvar som separeras från kon direkt efter födseln. READ MORE

 4. 4. Mastit orsakad av Staphylococcus aureus hos mjölkkor : problematik och vikten av profylaktiskt arbete

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Erik Backman; [2018]
  Keywords : Staphylococcus aureus; mastit; nötkreatur;

  Abstract : Mastit är den vanligaste och mest kostsamma sjukdomen hos mjölkkor. I Sverige är det vanligaste agenset till mastit Staphylococcus aureus (S. aureus), som orsakar 21 % av de kliniska och 19 % av de subkliniska mastiterna. READ MORE

 5. 5. Smittskyddets inverkan för salmonellainfektion i skånska mjölkbesättningar

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Louise Ingemansson; Madeleine Schön; [2018]
  Keywords : Salmonella; smittskydd; rutiner; smitt-tänk; mjölkkobesättning; sjukdom; smittspridning;

  Abstract : Salmonella är en bakterie som sprids lätt om lantbrukaren inte har rätt skötselrutiner. Bra skötselrutiner ger bra smittskydd. Vi har båda arbetat på gårdar som blivit smittade och det är viktigt att alla arbetar för ett salmonellafritt Sverige. READ MORE