Essays about: "mjölkko"

Showing result 1 - 5 of 49 essays containing the word mjölkko.

 1. 1. Betesgång hos mjölkkor : fysiologi, beteende och välfärd

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Emelie Ahlberg; [2021]
  Keywords : bete; beteende; djurvälfärd; fysiologi; mjölkko;

  Abstract : Sveriges mjölkkor ska enligt djurskyddsförordningen hållas på bete under sommaren. Lagkravet infördes 1988 då majoriteten av mjölkkorna hölls i uppbundet system. Sedan dess har utvecklingen gått till färre men större besättningar och under den senaste tiden har beteskravet varit ett omdiskuterat ämne. READ MORE

 2. 2. Estimation of roughage intake for dairy cows based on eating time and individual intake rate

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Sara Pihl; [2020]
  Keywords : roughage; dairy cows; intake rate; silage; silage intake estimation;

  Abstract : Prediktering av foderintag för mjölkkor är en viktig aspekt att ta hänsyn till både ur djurvälfärdssynpunkt men även ekonomiskt då foder är en av de största utgifterna inom svensk mjölkproduktion. Precis prediktering av foderintag är viktigt för att und-vika att över- eller underutfodra sina djur vilket i sin tur kan leda till sjukdomar hos djuren och/eller högre omkostnader. READ MORE

 3. 3. Hur kan mjölkkors välfärd påverkas av olika inhysningssystem?

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Linnea Emmoth; [2020]
  Keywords : bete; beteende; fysiologi; hälsa; lösdrift; mjölkko; uppbundet; inhysningssystem; välfärd;

  Abstract : Djurvälfärd är ett aktuellt ämne som bland annat påverkas av djurets inhysningssystem. Syftet med detta kandidatarbete var att studera hur olika inhysningssystem påverkar mjölkkornas välfärd. Mjölkkor hålls i olika typer av inhysningssystem, inomhus i lösdrift, uppbundet inomhus, eller utomhus. READ MORE

 4. 4. Faktorer som påverkar proteinnedbrytning och kväveeffektivitet hos mjölkkor

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Kajsa Ståhlberg; [2020]
  Keywords : protein; kväve; nedbrytning; utnyttjande; mikroorganismer; våmmen; urea; mjölkko;

  Abstract : Svenska mjölkkor utfodras idag med en stor andel protein för att upprätthålla en hög mjölkproduktion. Protein är ett viktigt näringsämne som bland annat stimulerar syntes av mjölk. För att säkerställa en hög mjölkavkastning finns det en risk att mjölkkon överutfodras med protein som inte kan utnyttjas. READ MORE

 5. 5. Separation mellan mjölkko och kalv : begränsad digivning som alternativ

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Zara Webjörn; [2020]
  Keywords : begränsad digivning; artificiell digivning; mjölkproduktion; Bos taurus; ko; kalv;

  Abstract : Livsmedel av komjölk är mycket vanliga i Sverige. För att producera mjölken till produkterna behöver man mjölkkor som blir dräktiga och föder kalvar. READ MORE