Essays about: "mjölkkor"

Showing result 1 - 5 of 346 essays containing the word mjölkkor.

 1. 1. Vilken effekt har selektionen på exteriöregenskaper haft på mjölkproduktionen? : Holstein- och jerseykor

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Sofie Persson; [2020]
  Keywords : exteriöregenskaper; mjölkkor; mjölkproduktion; juverexteriör; juverhälsa;

  Abstract : Selektion av mjölkkor har pågått sedan den industriella revolutionen, främst på mjölkproduktionsegenskaper men även på exteriöregenskaper. Tidigare forskning har visat att det finns genetiska samband mellan de olika exteriöregenskaperna, och mellan exteriöregenskaper och mjölkproduktionsegenskaper. READ MORE

 2. 2. Changes in bull breeding during the years : a comparison between 1950 and 1980/90 century

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Moa Hagelberg; [2020]
  Keywords : Bulls; breeding; SNP; traits; decades; production; health; SLB; Holstein; SRB;

  Abstract : Breeding on bulls have occurred during many decades in the same way as it has for dairy cattle. Both the sire and dams that are being used during the selection breeding have been tested through genomic selection to see their value for each trait, for the dams this has been started more recently than for the bulls. READ MORE

 3. 3. Composition and processability of milk from older cows : a pilot study on milk quality differences between young and old cows

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Gabriella Apelthun; [2020]
  Keywords : Raw milk quality; lactation number; gel firmness; rennet coagulation time; Swedish Holstein; Swedish Red;

  Abstract : Most Swedish dairy cow’s life expectancy is five years, which is 2.5 lactations. The most common reason for dairy cows being culled are e.g. READ MORE

 4. 4. Skogsprodukter som idisslarfoder vid bristsituationer med fokus på mjölkkor

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Ida Milton; [2020]
  Keywords : skogsprodukter; skogsråvaror; smältbarhet; grovfoder; idisslare; mjölkkor; mjölkavkastning; förbehandling; processteknik;

  Abstract : Träd innehåller cellulosa och hemicellulosa, vilket idisslare kan bryta ned och utvinna energi ifrån. Skogsprodukter/skogsråvaror så som träflis, spån, bark och pappersmassa har därför god potential till att fungera som grovfoder för idisslare. READ MORE

 5. 5. LED belysning till mjölkkor : jämförelse av olika våglängder

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Jessika Berglund; [2020]
  Keywords : våglängd; mjölkkor; LED; foderintag; mjölkmängd; IGF-1; melatonin; aktivitet;

  Abstract : Syftet med detta examensarbete var att undersöka om mjölkmängd, foderintag, me-latonin, IGF-1 (Insulin-like growth factor 1) eller aktivitet kan påverkas hos mjölkkor som exponeras för olika våglängder på ljus. Fyra olika ljusbehandlingar jämfördes med varandra vid baslinjen och vid LED. READ MORE