Essays about: "mjölkkor"

Showing result 1 - 5 of 374 essays containing the word mjölkkor.

 1. 1. Skillnader i smärtuttryck hos halta mjölkkor före och efter behandling av ortopediska sjukdomar

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Alexandra Granlund; [2022]
  Keywords : smärtuttryck; nötkreatur; mjölkkor; hälta; smärtansikte; smärtskala;

  Abstract : Smärta är ett viktigt djurvälfärdsproblem hos nötkreatur och ortopediska sjukdomar som orsak till smärta är vanligt förekommande. Användningen av smärtlindring till nötkreatur varierar i hög grad vilket kan hänga ihop med svårigheterna till smärtbedömning. READ MORE

 2. 2. Comparing crossbred and purebred dairy cows for economically important traits

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Sofie Liedgren; [2022]
  Keywords : Crossbreed; Holstein; Montbéliarde; Jersey; Fertility; Production;

  Abstract : The use of dairy x dairy crossbreeding as a breeding strategy has increased in Sweden, which has led to an increase of Brown Swiss, Jersey and Montbéliarde crosses. Multiple studies have been done on Montbéliarde and Jersey crossbreds in the USA but to our knowledge, no such study has been done on Swedish data. READ MORE

 3. 3. Celltalet i mjölk hos svenska mjölkgetter

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Ellen Thor; [2022]
  Keywords : mjölkgetter; celltal; Sverige; getmjölk; CAE; böldsjuka; mjölkningsrutiner; tankmjölk; ELISA; enkätundersökning;

  Abstract : Hos mjölkkor är celltalsanalyser av mjölken ett frekvent använt mått som indikator på mjölkens kvalité och kons hälsostatus. Ett ökat celltal i mjölken beror hos kor främst på juverinflammation och detta används som en indikator för juverhälsa både på individ- och besättningsnivå. READ MORE

 4. 4. Quality parameters and protein profile in raw milk from individual cows with different lactation number and breed

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Jennifer Hallqvist; [2022]
  Keywords : Raw milk quality; protein profile; actation number; Swedish Red; Swedish Holstein;

  Abstract : Swedish dairy cows have an average life expectancy of 5 years, which means that each cow undergoes about 2.5 lactation cycles through her life. Reasons for culling dairy cows are mainly impaired fertility, udder health (mastitis) and low milk yield. READ MORE

 5. 5. Betes- och utfodringsstrategier för förbättrad juverhälsa i samband med värmestress

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elna Laxmar; [2022]
  Keywords : mjölkproduktion; juverhälsa; värmestress; betesstrategi; utfodring;

  Abstract : Värmestress hos mjölkkor definieras av en oförmåga att bibehålla normal kroppstemperatur, vilket leder till nedsatt produktion och djurvälfärd. Sommaren 2018 uppmärksammandes som en av de varmaste perioderna i Sverige sedan 1951 och påföljderna för svenska mjölkföretagare var kännbara. READ MORE