Essays about: "mjölksammansättning"

Showing result 1 - 5 of 28 essays containing the word mjölksammansättning.

 1. 1. Relation between αs1-casein, proteolytic activity and composition of milk from Swedish goats

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Emma Larsson; [2021]
  Keywords : swedish goat milk; αs1-casein; total proteolysis; plasmin; plasminogen; spectrophotometry;

  Abstract : In the recent decade, locally produced food has gained in interest among Swedish consumers. Consumer values for buying local food has to do with concerns about diversity, purity and authenticity of food as well as a desire to support rural areas. One type of product that has gained in interest is locally produced goat cheese. READ MORE

 2. 2. Bete för mjölkkor under nordliga förhållanden : påverkan på mjölkavkastning och mjölksammansättning

  University essay from SLU/Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

  Author : Theodor Eriksson; [2021]
  Keywords : bete; mjölkavkastning; mjölkkor; mjölkproduktion; mjölksammansättning;

  Abstract : Bete har visats ha positiva effekter på mjölkkors hälsa och livslängd. Svensk djurskyddslag innehåller ett lagstadgat beteskrav för nötkreatur som bland annat omfattar mjölkkor. READ MORE

 3. 3. Effekter på mjölkmängd och mjölksammansättning när ko och kalv hålls tillsammans i tidig laktation

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Filippa Löfgren Orebjörk; [2020]
  Keywords : mjölkmängd; mjölksammansättning; ko; kalv; begränsad digivning;

  Abstract : Det finns ett intresse hos allmänheten för mjölkproduktion där ko och kalv hålls tillsammans istället för att separeras direkt efter födseln. Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa den information som finns i vetenskapliga artiklar om hur mjölkmängd och mjölksammansättning påverkas av att ko och kalv hålls tillsammans i tidig laktation. READ MORE

 4. 4. Individuella skillnader i grovfoderintag hos mjölkkor : sambandet mellan grovfoderintag och djuregenskaper

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Filippa Larsson; [2019]
  Keywords : mjölkkor; foderintag; grovfoderintag; konsumtionsförmåga; djurfaktorer; grovfoder; ensilage;

  Abstract : Dagens mjölkkor utfodras med stora mängder kraftfoder för att åstadkomma en hög mjölkavkastning. Kornas matsmältningsapparat är uppbyggt för att kunna inta stora mängder grovfoder och i Sverige har vi goda förutsättningar för att producera vallfo-der av hög kvalité. READ MORE

 5. 5. CAE och juverhälsa : en översiktsbild över hur CAE påverkar juverhälsa och mjölkproduktion hos mjölkgetter

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Matilda Kreutz; [2019]
  Keywords : CAE; mastit; celltal; mjölkproduktion; mjölksammansättning; get;

  Abstract : Det huvudsakliga syftet med kommersiell gethållning i Sverige är mjölk som används för ostproduktion. För att ha en bra produktion är det viktigt med friska djur, god juverhälsa och bra mjölkkvalitet. READ MORE