Essays about: "mjölksammansättning"

Showing result 1 - 5 of 25 essays containing the word mjölksammansättning.

 1. 1. Variation in milk composition and its correlation to rennet induced coagulation : a case study from northern Sweden

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Mathilda Bergman; [2019]
  Keywords : coagulation properties; rennet coagulation time; gel firmness; gross composition; casein micelle size;

  Abstract : The coagulation of milk is a basic requirement in cheese making and determines yield, texture and aromas. The coagulation time and the resulting gel is due to the milk properties, variation and quality. READ MORE

 2. 2. CAE och juverhälsa : en översiktsbild över hur CAE påverkar juverhälsa och mjölkproduktion hos mjölkgetter

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Matilda Kreutz; [2019]
  Keywords : CAE; mastit; celltal; mjölkproduktion; mjölksammansättning; get;

  Abstract : Det huvudsakliga syftet med kommersiell gethållning i Sverige är mjölk som används för ostproduktion. För att ha en bra produktion är det viktigt med friska djur, god juverhälsa och bra mjölkkvalitet. READ MORE

 3. 3. Metodik som använts i vetenskapliga studier om mjölkproduktion där ko och kalv hållits tillsammans

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Sara Pihl; [2018]
  Keywords : digivning; maskinmjölkning; mjölkko; försöksdesign; kalvhållning;

  Abstract : Syftet med denna litteraturstudie var att i detalj beskriva metodiken för studier där kalven i olika mån fått dia sin mamma. De nio granskade artiklarna har som gemensam nämnare att alla kalvar haft tillgång till att få dia sin mamma och att korna dessutom mjölkats i ett maskinmjölkningssystem. READ MORE

 4. 4. Compact total mixed ration to dairy cows : effects on feed hygiene, feed intake, rumen environment and milk production

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Frida Petters; [2018]
  Keywords : CTMR; ; forage particle size; feed ration dry matter; DMI; milk production; rumen health; AIA; feed spoilage;

  Abstract : Total mixed rations have been used as a feeding strategy in Swedish dairy farms since the 1990’s. One risk that has been associated with total mixed ration is sorting of the ration, which can lead to a diet being consumed by the cows other than the originally intended. READ MORE

 5. 5. The effect of different cluster take-off levels at udder quarter in combination with feeding during milking on milk production in dairy cows : milk yield, milk composition and milking time

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Christine Hultén; [2016]
  Keywords : take-off level; feeding during milking; udder quarter level; milking time; milk yield; milk composition;

  Abstract : It was early stated that high take-off level at whole udder level decreases the milking time. There are, however, few studies dealing with take-off level at udder quarter level. READ MORE